Karen Hækkerup overtager med dagens ministerrokade posten som landets minister for landbrug, fødevarer og fiskeri, og hun har meget at leve op til. Mette Gjerskov har i sin tid på posten formået at ændre posten radikalt, så hun ikke som den tidligere regering kun var fiskernes minister, hun var også fiskenes og havets minister. 

Mette Gjerskov har generelt holdt bæredygtighedsfanen højt – også når den har været i massiv modvind. Som for eksempel da fiskekvoterne på tobis i 2012 blev reduceret meget markant til stor frustration for fiskere og lokale borgmestre. Gjerskov lod biologerne undersøge det hele én gang til, men da det fortsat viste sig, at en højere kvote ikke var bæredygtig, stod hun fast på de nye, stærkt reducerede kvoter. 

I det nyligt overståede arbejde med reformen af EUs fælles fiskeripolitik har havets fisk også meget at takke Gjerskov for.  Både for enden af forhandlingsbordet under Danmarks formandskab og i resten af det langstrakte forløb har hun utrætteligt kæmpet for at få en politik, der tager højde for, hvad naturen kan klare og ikke bare, hvad industrien gerne vil sælge. 

Nu håber vi, at Karen Hækkerup er kvinde for at holde fanen lige så højt fremover. Selvom den europæiske fiskeripolitik for de kommende ti år er på plads, er der stadig store udfordringer. På fiskeriområdet skal kystfiskeriordningen allerede i år landes på en måde, hvor den fremmer det skånsomme fiskeri, de danske Marine Natura 2000-områder skal gøres til totalfredede havparker, ikke bare af navn men også af gavn og havstrategidirektivet skal implementeres til gavn for livet i havet.   

Inden for landbruget er der også store udfordringer. Flaskehalsen peger på landbruget, når regeringens klimaplan skal på plads og finde vejen til 40% drivhusgasreduktioner i 2020 i forhold til 1990. Landbruget skal også gøres grønnere og renere, økologien skal fremmes og så skal landbrugets globale fodaftryk, der blandt andet inkluderer rydning af regnskov i et område så stort som Sjælland hvert år, mindskes kraftigt.  

En minister med et grønt hjerte forlader Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri og vi har store forventninger til den nye.

Mette Gjerskovs oplæg på vores konference om bæredygtigt fiskeri tidligere i år: