Island bedriver kommerciel hvalfangst. Landet har et forbehold overfor det internationale forbud imod kommerciel fangst, og i sidste uge fangede Islandske fangere deres første finhval af en kvote på i alt 150 dyr.


Det årlige møde i den internationale hvalfangstkommission, IWC begynder i dag. Der er lande i IWC, der arbejder for at genåbne den kommercielle fangst. Dette arbejde drives frem af Japan, men støttes af blandt andet Island.

En tilbagevenden til den kommercielle hvalfangst vil på nuværende tidspunkt være at spille hasard med en gruppe af dyr, som ikke endnu er kommet sig over tidligere tiders overudnyttelse.

For det første vil Japan ikke benytte den kvotemodel, der er bred enighed om i IWC højest sandsynligt ville betyde, at hvalerne kunne udnyttes bæredygtigt. For det andet er der stadigvæk stor usikkerhed om hvalbestandenes faktiske størrelse. Derfor er det meget svært at vurdere, hvor mange hvaler der kan fanges bæredygtigt.  For det tredje, er der en stadig faldende efterspørgsel på hvalkød i verden, hvilket på nuværende tidspunkt gør en tilbagevenden til den kommercielle hvalfangst urentabel.

Derfor er det er på tide, at hvalfangernationerne indser, at hvaler er en resurse, der er meget svær, måske umulig, at tjene penge på at fange. Stadig flere lande har indset at man kan tjene rigtig mange penge på hvaler ved at satse på hvalturisme. Det er der, at fremtidens ”udnyttelse” af hvaler ligger. Ikke i den kommercielle hvalfangst!

Det internationale forbud imod kommerciel hvalfangst trådte i kraft i 1986. Forbuddet var en sidste udvej for at redde hvalerne, der for mange arters vedkomne var jaget til noget nær udryddelse. Selv i dag, over 20 år efter forbuddet trådte i kraft, er hvalbestandene stadig kun en brøkdel af tidligere tiders størrelse.


Finhvalen er på den internationale naturbeskyttelsesorganisation, IUCNs liste over truede dyrearter. Se: www.iucnredlist.org