I dag skriver Ingeniøren og andre medier, at både store og små olieselskaber står på spring for at presse den sidste olie ud af undergrunden i den danske del af Nordsøen.


Det er på tide, at vi som borgere i Danmark tænker os om og er os vores ansvar bevidst. I en tid hvor klimaforandringerne tager til og polerne smelter med rekordfart, har vi ikke brug for flere fossile brændstoffer at brænde af. Tværtimod er det tvingende nødvendigt, at vi arbejder koncentreret og målrettet hen imod at undgå brugen af olie.


Danmark er på trods af den økonomiske krise stadig et af verdens rigeste lande, og vi bør være et af de lande, der tør gå forrest og afvise olieselskaberne. En ny dansk regering – uanset om den er blå eller rød – skal ikke lade sig rive med af olieselskabernes snak om hurtig sort profit.


Den kommende regering skal huske på, at olieselskaberne historisk har vist en skræmmende ligegyldighed over for miljø og mennesker. Udover de forfærdelige forhold i eksempelvis Nigeria, så ser vi selv i Danmark og i vores naboland England, at olieselskabernes boringer jævnligt udleder olie til havet.


Det er på tide, at politikerne sætter en stopper for den skadelige jagt på olie, og sikrer at pengene placeres der, hvor de bidrager med noget konstruktivt og miljørigtigt til vores samfund: Nemlig i vedvarende energi.