Det er på høje tid, at der i EU træffes beslutning om at hæve reduktionsmålet for udledning af CO2 i 2020 fra 20 til 30 %. Politikerne tøver, men i den seneste tid er flere internationale virksomheder stået frem og har meldt sig ind i klimakampen.

I dagens udgave af den britiske erhvervsavis Financial Times har Greenpeace indrykket en annonce med navne på nogle af de virksomheder, der støtter, at EU nu rykker fremad i forhold til at tage globalt klimaansvar og dermed sikrer flere grønne europæiske arbejdspladser fremover. Men der er også nævnt navne på virksomheder, der ikke støtter en sådan udvikling. Blandt dem finder man rederiet Mærsk.

Det er positivt, at så mange virksomheder har valgt en mere ambitiøs linje, men trist at skulle placere danske Mærsk på listen over virksomheder, som ikke er med.

EU’s beslutningstagere bombarderes systematisk af europæiske lobby-organisationer – bl.a. BusinessEurope - med argumenter om, at en beslutning om at hæve reduktionsmålet vil føre til den europæiske industris undergang.  Det selvom en analyse fra marts i år udarbejdet af økonomer og energianalytikere for det tyske miljøministerium faktisk viser, at det europæiske bruttonationalprodukt kan stige med op til 620 mia. euro i 2020– svarende til 6 %, hvis EU opgraderer sit hjemlige reduktionsmål til 30 % (1).

I alt over 100 europæiske virksomheder - herunder Danfoss, DONG Energy, Vestas, Rockwool, Velux, Novo Nordisk og Tryg med en samlet omsætning på over 1.400.000 mia. euro (1,4 trillion euro) - støtter, at EU skal rykke reduktionsmålet fra 20 til 30 % (2).

Men der er altså desværre stadig en række meget store europæiske virksomheder, som Volkswagen, BP - og altså også danske Mærsk, der ikke er klar til at arbejde for et bedre klima.  

Efter Greenpeaces opfattelse lever disse virksomheder ikke op til mottoet om "rettidig omhu", når det gælder at tage hånd om klimaudfordringen og sikre morgendagens grønne arbejdspladser.

(1) Se note 3 i Greenpeace pressemeddelelse fra d. 18. maj 2011

(2) Se listen her