Hvis vi skal undgå katastrofale klimaændringer, så skal stigningen i den globale middeltemperatur holdes under to grader i forhold til præ-industrielt niveau. Det er der stort set politisk enighed om blandt verdens lande. Men den politiske vilje til i tilstrækkelig grad at nedbringe udslippet af de drivhusgaser, som er årsagen til de allerede katastrofale følger af klimaforandringerne, mangler stadig.

En lang række nationale, regionale og globale energiscenarier har dokumenteret, at massiv satsning på energieffektivisering og udbygningen af vedvarende energi er nødvendig, hvis to-graders-målet med rimelig sandsynlighed skal nås.

I dag har verden fået endnu et vigtigt indspark til besindelse og handling. Denne gang fra FN’s Klimapanel, IPCC, der netop har offentliggjort deres “Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation” i Abu Dhabi. Den viser nemlig, at markedet for vedvarende energiteknologier har massivt vokseværk, og at omstillingen fra klimabelastende til klimavenlige, vedvarende energiteknologier allerede nu er godt i gang.

Trods de globale, finansielle udfordringer øgedes kapaciteten i 2009 i  med  30 % for vind, , over 50 % for solceller,  over 20 % for solpaneler og med 4 % for geotermisk energi.
 
Mere bemærkelsesværdigt er det imidlertid, at rapporten peger på, at der er et massivt potentiale i vedvarende energikilder, der indtil dato slet ikke er blevet udnyttet. Ifølge forskerne er det derfor oplagt markant at forøge udnyttelsen af dette potentiale nu, hvor verden står over for at skulle tage afgørende beslutninger om, hvordan fremtidens energisystem kan og skal omstilles fra afhængigheden af klimaskadelige fossile brændsler og farlige atomkraft.
 
Alene vind, sol og geotermisk energi kan ifølge IPCC generere 20 gange mere energi, end der bruges i dag.

Ministre og regeringsledere verden over bør læse IPCC- rapporten grundigt.. Med dennes dokumentation af de store potentialer i vedvarende energi, er der ikke længere nogen holdbare undskyldninger for ikke nu massivt at igangsætte omstillingen af energisektoren henimod helt at være baseret helt på vedvarende energi.

Der er heller ingen grund til at sætte ambitionerne lavt. Uafhængige analyser fra Greenpeace og andre viser, at det er muligt at komme tæt på 100 % vedvarende energi i energisystemet allerede i 2050. Det er ikke alene nødvendigt for at holde klimaforandringerne i ave men også yderst fordelagtigt for natur, biodiversitet og samfundsøkonomien.

Omstillingen er allerede i gang, uden at de fleste ved det. Både i 2009 og 2010 overhalede investeringer i vedvarende energi faktisk investeringer i nye, fossile kraftværker. Markedet for vedvarende energikilder er således på ingen måde en lille niche, sådan som lobbyister fra industri baseret på fossile brændsler og atomkraft ellers ynder at påstå. Tværtimod. Vedvarende energikilder er vejen frem. Det er her, mulighederne for vækst og innovation gemmer sig.

De regeringer, der forstår, at det ikke alene er nødvendigt men også fordelagtigt at omstille energisystemet til vedvarende energi, vil høste fordelene i form af job, øgede markedsandele og eksportmuligheder. De lande, der fastholder afhængigheden af klimaødelæggende fossile brændsler og farlig atomkraft, bliver hurtigt sejlet agterud.