I Øresund har fiskere gennem mange år været vidne til, at naturen, hvor de fisker, er blevet ødelagt. Naturstyrelsen har nemlig givet firmaer lov til at suge tonsvis af sand og grus op fra havbunden på fiskernes foretrukne fiskepladser.

At naturstyrelsen – altså den myndighed der skal passe på vores natur - tillader denne ødelæggelse på vigtige fiskepladser er fuldstændig uhørt.

Hvis der er et fiskeri – så er der fisk. Hvis der er fisk, så er det fordi, der er mad til dem, og en natur de kan lide at være i. Hvis en sandsuger skræller op imod 40 cm af havbunden – eller i visse tilfælde, som det fx er sket i Øresund - mange meter, så siger det sig selv at naturen bliver ødelagt. Og så forsvinder fiskene.

En massiv opskalering af sandsugningen på nogle af de allervigtigste fiskepladser i Øresund, har samlet fiskere, naturfolk og marinbiologer i protest. En protest der indtil videre kulminerer på fredag med en kæmpe protestsejlads.

Protestsejladsen er et opråb til Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) om, at hun skal stoppe ødelæggelsen af Øresund og gøre området til en marin nationalpark. Greenpeace deltager i protestsejladsen!

Tonsvis af sand og grus og småsten suges hvert år op overalt fra den danske havbund. I 2012 alene var der tale om over 10 millioner kubikmeter

Og det er desværre ikke kun i Øresund, at fiskepladser ødelægges. Også på vestkysten har fiskerne i årevis måtte se til, at miljømyndigheder gav tilladelse til, at deres fiskepladser blev ødelagt.

I den danske råstofslov står der, at sandsugning skal tage hensyn til naturen og fiskeriinteresse. Loven følges åbenbart bare ikke, og der er mange eksempler på, at hensynet til naturen og til fiskeriintersser vejer lavere end adgangen til sand og grus gør.

Det må Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) rette op på. Hun må sikre, at der kun må suges efter sand i områder hvor det ikke skader, at der ikke må suges efter sand på fiskepladser og i gydeområder, og at de penge staten tjener på at sælge sin havbund bruges til at genoprette de mange steder, hvor naturen er blevet ødelagt.

Kom og deltag i demonstrationen!

Demonstrationen foregår fredag den 28. marts. kl. 11.30 samles alle sejlende ved indsejlingen til Københavns havn. Herfra sejles til kajen ved Havnegade. Derfra går alle til Højbro Plads, hvor andre kan støde til kl. 13.00, hvor blandt andet Margrete Auken (SF) vil holde tale.

Kravene om en marine nationalpark støttes af: Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Greenpeace, Landsforeningen Levende Hav, Vedbæk fiskeriforening, Øresundsakvariet, Sjællands småbådsfiskerklub og WWF, Verdensnaturfonden.