Fødevareminister Mette Gjerskov planlægger på det kommende møde imellem EU's fiskeriministre den 12. Juni, at fastlægge det, der kaldes en "generel indstilling" til forhandlingsteksten om EU’s fremtidige fiskeripolitik.

Hvis Mette Gjerskovs forslag vedtages, vil fremtidige ændringer i forhandlingsteksten vanskeliggøres.

Det er ikke en god ide at fastlåse teksten på nuværende tidspunkt, idet teksten desværre lugter langt væk af et meget dårligt kompromis

Kommissionens foreslog sidste sommer, at en ny fiskeripolitik skulle sikre, at fiskebestandene blev genoprettet og bibeholdt ved en international fastsat bæredygtighedsgrænse (MSY) senest i 2015.

Dette er et meget konkret og glimrende mål.

Og der er brug for konkrete målsætninger i fiskeripolitikken, for EU’s fiskeriministre har i de sidste 20 år vist, at hensigtserklæringer om et bæredygtigt fiskeri ikke rækker.

Fra 2003 til 2011 var de politisk fastsatte kvoteoverskridelser i gennemsnit 47 % højere end hvad der var bæredygtigt. Denne afslappede holdning til den videnskabelige rådgivning har ført til, at syv ud af ti fiskebestande i EU's farvande i dag er overfisket.

Fiskeriministrene, der står bag denne misære, er de samme ministre, som i diskussionerne om udformningen af en ny reform, er kommet frem til, at de ikke vil opnå "bæredygtighed" i 2015.

Desuden er de kommet frem til, at de ikke vil opnå bæredygtighed i forhold til fiskebestandenes størrelse, men kun i forhold til omfanget af fiskeriet. Hvor kommissionen lagde op til, at det var bæredygtigheden af de mest sårbare bestande, der skulle danne grundlaget for fiskeriet, er det nu rådets mening, at det kun er for de ”betydelige” fiskebestande, der skal opnås bæredygtighed.

Det er denne temmeligt udvandede definition af, hvad der er bæredygtigt, Mette Gjerskov i risikerer at låse fast.

Der er mange andre mangler ved den nuværende tekst. Der er for eksempel stadig ingen deadline for, hvornår mængden af fartøjer og kapaciteten i EU's fiskeriflåde skal være på plads. Selvom Kommissionen i allerede i 2009 slog fast, at overkapacitet fortsat er det grundlæggende problem i den fælles fiskeripolitik.

Heller ikke et ordentligt forbud mod udsmid af fisk kan ministrene enes om. Nu vil ministrene kun gradvist mindske udsmid af fisk på en case-by-case basis.

Alt i alt sejler den europæiske fiskeripolitik i den forkerte retning.

Det er ikke godt, hvis Mette Gjerskov fastlåser kursen. Båden må vendes, og det gør hun bedst ved enten at forhandle en bedre tekst på plads - og så satse på en generel indstilling den 18. og 19. juni når EU's fiskeriministre mødes igen. Eller helt droppe planerne om at opnå en generel indstilling på fiskeripolitikken under det danske formandskab.