I december offentliggjorde Greenpeace rapporten “Skattekroner misbrugt i trawlfiskeriet”.

Rapporten viste, at hele 84 % af en samlet pulje på 226 millioner kroner blev brugt til at øge kapaciteten af fiskefartøjer af den danske flåde, og det er ifølge EUs egne regler ulovligt.

Efterfølgende har fødevareminister Mette Gjerskov (S) ikke bare undsagt sådanne støtteordninger og udtalt, at denne type ordninger ifølge hendes opfattelse ikke er hensigtsmæssige i bestræbelserne på at opnå et bæredygtigt fiskeri. I et svar til Folketinget indrømmer ministeren også, at Greenpeace har fuldstændig ret i en af rapportens klare konklusioner - nemlig at trækkræften på fartøjerne er øget med EU-støtte.   

Ministeren erkender også, at denne forøgede trækkraft kan bruges til at trække tungere og større bundtrawl.

Bundtrawlsfiskeri er en af hovedårsagerne til, at naturen i havet ikke har det godt. At man på den måde har givet støttekroner til at øge presset på havets natur er under al kritik, og det er derfor glædeligt, at Mette Gjerskov nu tilkendegiver, at støtten på ingen måde er hensigtsmæssig. Det skal hun have stor ros for!

Nogle danske fiskere har brugt den øgede trækkraft til at trække større og tungere bundtrawl. Fx har en fisker fra Frederikshavn udtalt, at han efter en modernisering betalt af EU-støttemidler kunne se en forøget trækkraft på sit fartøj på 75 procent, og som han siger: ”Førhen havde vi problemer med at trække de store hummertrawl på 160 fod… nu trækker vi de store uden problemer”.

Den "forbedring" bliver svær at rulle tilbage, men med ministerens seneste meldinger, tegner der sig i det mindste nu en politisk vilje til at gøre op med en dybt skadelig praksis, som aldrig igen bør vinde fodfæste. Støttekroner skal naturligvis ikke bruges til at lægge yderligere pres på livet nær havbunden i vores hjemlige farvande. Støttekroner bør bruges til at genopbygge fiskebestandene, indsamle data, beskytte naturen, kontrollere fiskeriaktiviteter og støtte et bæredygtigt fiskeri.