Fødevareminister Mette Gjerskov står i denne uge overfor en svær beslutning. Hun skal tage stilling til, om der må skrabes efter muslinger i områder i Limfjorden, der er under naturbeskyttelse – de såkaldte Natura 2000 områder.

Konklusionen fra DTU Aqua er temmelig klar: Hvis der skrabes efter muslinger i Natura2000-områderne, så opnås der ikke den naturtilstand, som EU's habitatdirektiv kræver.

På trods af det valgte den tidligere fødevareminister Henrik Høegh (V) alligevel at give tilladelse. Det resulterede i, at Danmarks Naturfredningsforening klagede til EU-kommissionen. En klage, som Mette Gjerskov nu har arvet.

Fordi den tidligere regering ikke i ordentlig tid fik drejet fiskeriet i en bæredygtig retning, men igen og igen ukritisk tillod muslingefiskeri, så står Mette Gjerskov nu i noget af en kattepine. Muslingefiskerne har ikke noget at lave, de fabrikker, der aftager muslingerne, er begyndt at fyre folk og naturen lider!

På den ene side har ministeren altså en forarmet natur og på den anden side et ubæredygtigt erhverv; et erhverv, der bare gerne vil i gang med at fiske – og det endda i det udkants-Danmark som alle taler om for tiden med arbejdspladser og beskæftigelse, der skal værnes om.

Men lige meget hvordan man vender og drejer muslingeskrab, så bliver det ikke bæredygtigt. Selvom der er udviklet nye lettere skrabere, så er de ifølge DTU Aqua ikke meget anderledes end dem, man allerede bruger i dag.  Og jeg kan heller ikke se, hvordan forslaget om kamera på fartøjerne, skulle gøre noget som helst for bæredygtigheden af fiskeriet.

Fødevareministeren står overfor en udfordring; hun kan vælge status quo, hvor man til stadighed poster penge og resurser i et erhverv og en fiskemetode, der tydeligvis ikke er bæredygtig. Eller hun kan tage den langsigtede beslutning og satse på en fremtid, hvor muslingerne fra Limfjorden bliver bæredygtige.

Det er faktisk præcis det samme valg hun skal tage i forhold til fiskeriet generelt; om der fortsat skal postes penge i at gøre det ødelæggende trawlfiskeri lidt mindre skadeligt. Eller om regeringen kan indse, at det for alvor er på tide at satse på de fiskerier, der er bæredygtige – og gøre det allerede i dag!