Politisk nølen med at skride til handling over for klimakrisen får nu et tiltrængt skub i den rigtige retning af europæisk erhvervsliv.

I dag offentliggjorde Greenpeace, Eurores og EREC en erklæring som får tilslutning fra 200 europæiske virksomheder, politikere og organisationer, der i samlet flok indtrængende opfordrer Europas politiske beslutningstagere til at sætte fuld fart på en omstilling af den europæiske energiproduktion, så Europa kan opnå 100 % vedvarende energi i 2050. 

Det vil ikke alene være til gavn for klimaet men i øvrigt også forsyningssikkerheden og jobskabelsen i Europa.

Indtil nu er Danfoss eneste danske virksomhed, som har underskrevet erklæringen. I de kommende måneder vil Greenpeace arbejde hårdt for at få mange andre progressive, danske virksomheder til at følge trop . Gør de det, kan de ligesom Danfoss bryste sig af at være både modige og fremsynede, og samtidig vil de sammen sende et meget stærkt signal til en ellers handlingslammet, dansk regering, der stadig ikke har kunnet præstere at komme med en samlet plan for vindudbygningen i Danmark, og som i øvrigt har gemt den lovede opfølgningen af Klimakommissionens rapport fra september sidste i år i en skuffe på finansminister Claus Hjort Frederiksens kontor.

Her er en direkte opfordring til at få åbnet den skuffe.  

Internationalt er der bred enighed om, at temperaturstigningen skal holde sig godt under en stigning på 2 grader, hvis vi skal undgå de mest katastrofale konsekvenser af menneskeskabte klimaforandringer. Klimaforandringer, der er forårsaget af især de rige landes udslip af CO2 fra afbrænding af kul olie og gas, men klimaforandringer vi kan bremse, hvis vi tager vores ansvar for klodens fremtid alvorligt og forpligter os til reducere  drivhusgasudledningen  med 80-95 % frem til 2050. Den eneste forsvarlige vej til at indfri den forpligtelse går via en målrettet og systematisk omstilling af energiforsyningen til vedvarende energi.

I sidste uge viste vi med vores rapport ”Battle of the Grids”, hvordan Europa kan opnå 68 % vedvarende energi i elproduktionen allerede i 2030 og 100 pct. i 2050.

Det er tid til at komme i gang!