Når jeg kigger på gamle beslutningsforslag, tænker på de utallige samråd og folketingsdebatter, jeg har lyttet til og når jeg husker de udtalelser, den nu tidligere opposition er kommet med de seneste år, så kan jeg ikke andet end at være glad og forhåbningsfuld på en dag som i dag.

Den nye regering har gennem årene kæmpet og argumenteret for en bedre politik, når det kommer til vores havområder og vores fiskebestande - og derfor giver det mig troen på at fremtiden for fisk og hav bliver lysere.

Lad mig gennemgå nogle af de positive tiltag, som den nuværende regering har taget. De har:

foreslået, at der oprettes nationalparker på havet.

- arbejdet hårdt for at EUs havstrategi blev langt mere ambitiøs, end den desværre blev.

foreslået en markant forbedret beskyttelse af den marine biodiversitet i danske farvande ved at udmønte forpligtelserne i habitatdirektivet.

- understreget, at den største udfordring i forhold til EUs fælles fiskeripolitik og reformen heraf, er overkapaciteten. Og den nuværende reform af fiskeripolitikken skal gribes som en kærkommen lejlighed til at løse de udfordringer, vi står overfor.

- foreslået en miljømærkning af friskfanget fisk, der er fanget skånsomt.

- udtalt sig meget kritisk om den regulering af dansk fiskeri, der trådte i kraft i 2007 og som har betydet, at fiskerne kvit og frit har fået rettighederne til fisken i havet, den såkaldte FKA model. SF har man endda leget med tanken om at tilbagekalde kvoterne med tiden.

støttet at der fortsat er et kystfiskeri i Danmark.

udtalt at: ”Vi står med en unik mulighed for at ændre EUs fiskeripolitik til at være bæredygtig, og denne gang skal chancen udnyttes.”

- argumenteret for en langt bedre beskyttelse af Danmarks lille hval – marsvinet.

Mine håb for den nye regering

Det er med denne lange række af positive tiltag i baghovedet, at jeg nu håber:

- at en ny regering vil arbejde for en samlet naturplan for Danmark, der også omfatter havet.

- at Danmark endnu engang vil blive en af de fremsynede og progressive lande i EU, når EUs fælles fiskeripolitik skal forhandles på plads med Danmark i formandsstolen i 2012.

- at der oprettes et netværk af fuldt beskyttede områder i dansk farvand, og at Danmark vil kæmpe for oprettelse af sådanne områder også i internationalt farvand.

- at Danmark vil satse på det kystnære, skånsomme fiskeri med højere kvoter og rettigheder til de fartøjer, der fisker mest skånsomt.

Der er rigtig meget at gå i gang med for en ny regering, da naturen i havet, fiskene og marsvinet i den grad er blevet ofret til fordel for erhvervsinteresser i de sidste 10 år.

Men den nye regering har visioner til at sammentænke natur og erhverv, og det er det, der er brug for - og det, der længe har manglet.

Så i dag er det med fortrøstningsfuldhed på havets vegne, at vil fortsætte mit arbejde med at følge min ”blå drøm” til dørs. Nu under en rød regering.