Efter at være blevet anklaget for miljøskader og menneskerettighedskrænkelser på grund af olieudslip i Ecuador, olieforurening i Angola, overtrædelse af Clean Air Act i USA og skoveødelæggelser i Bangladesh, så sætter det amerikanske olieselskab Chevron nu sit lidet positive præg på Brasilien. Selskabet har fået den tvivlsomme ære, at være skyld i et olieudslip ud for Rio de Janeiro - det første offshore olieudslip i landet.

Chevron har i en uge forsøgt at kontrollere ulykken, og har endda søgt hjælp ved andre selskaber i området, da Chevron ikke selv har det nødvendige udstyr i regionen. Ikke nok med at Chevron ikke har det rette udstyr, men oliegiganten har også på det skammeligste forsømt at oplyse den brasilianske befolkning om olieudslippet og konsekvenserne af det. Det nationale olieagentur – ANP – som blandt andet har til opgave at overvåge olieoperationer i Brasilien, har ikke engang noteret udslippet på deres hjemmeside.

I fredags vurderede selskabet, at 60 tønder olie havde nået overfladen. Men allerede dagen efter var tallet steget et sted mellem 400 og 650 tønder. Med andre ord var det udslip, som var blevet anset som "lille", blevet tidoblet på et døgn. Årsagen til udslippet er endnu ukendt, men Chevron påstår, at den skal findes i en "naturlig fejl" på overfladen af havbunden. Men den samme fejl er der ikke taget hensyn til i selskabets miljøvurdering (VVM) af oliefeltet.

Spørgsmålet er om den brasilianske regering er klar til udfordringerne ved problemerne med offshoreplatforme i åbent hav – og hvorfor man fortsat tillader selskaber med så beskidt en historie som Chevron at udføre deres beskidte virksomhed.

I disse dage sidder jeg og skriver på et høringssvar til en EU lovgivning, der forhåbentlig skal øge sikkerheden ved de europæiske boringer. Men når jeg læser om de alt for mange olieulykker, der alt for ofte sker  over hele verden, så tænker jeg, at problemet er væsentligt større end bare EU.

Europæiske olieselskaber som Cairn og Mærsk borer i stigende grad uden for EU’s grænser i områder, hvor kravene til sikkerhed eller kontrollen er langt fra EU’s. Derfor forstår jeg ikke, hvorfor politikerne ikke viser mere mandsmod og gør kravene til boringer inden for EU obligatoriske for alle olieselskaber baseret i EU – også når de borer i andre områder. På den måde kan EU måske være med til at forhindre den næste oliekatastrofe indtil politikerne får sat gang i den nødvendige udfasning af fossile brændsler.

P.s. Det er ikke fordi, at jeg på nogen måde mener, at de nuværende – eller foreslåede – sikkerhedsstandarder for offshoreboringer i EU er tilfredsstillende. Der er en lang række eksempler på olieudslip og situationer, hvor det kun har været held der har forhindret den helt store katastrofe. Men de er trods alt bedre end de fleste andre steder.