Det er ekstremt positivt, at en samlet opposition fremlægger ambitiøse og visionære mål for Danmarks klima- og energipolitik. En el- og varmeproduktion helt fri for olie, kul og gas i 2035 og et Danmark baseret 100% på vedvarende energi i 2050 kan bringe Danmark tilbage i den førerposition, regeringen saboterede, da den kom til magten i 2001. Det er til gavn for både miljøet, naturen og for det danske erhvervsliv.

Planen kommer på et tidspunkt, hvor den danske regering sidder på hænderne og har pantsat sin handlekraft i en klimakommission, hvis anbefalinger vi ikke engang kan være sikre på, at regeringen vil lytte til, når de udkommer i september.

Vi glæder os til at drøfte med oppositionen, hvordan detaljerne kan udfyldes og planen føres ud i livet. Både Greenpeace, Ingeniørforeningen og Teknologirådet har lavet energiscenarier og de viser samstemmende, at oppositionens plan bestemt er realistisk og også en rigtig god idé. Greenpeace offentliggør snart et nyt energiscenarie for Danmark frem mod 2030 og det flugter fint med oppositionens plan.