Arktis olieudvinding er desværre i hastig fremmarch, men indtil videre er der kun et sted, hvor man i længere tid har hentet olien op af jorden: Rusland. Resultatet for miljø og mennesker har mildt sagt ikke været godt. Daglige olieudslip, døde floder og jord farvet sort af olie, overrasker desværre ikke længere nogen. Greenpeace har de sidste år arbejdet tæt sammen med russiske oprindelige folk for at forsøge at tvinge myndigheder og olieselskaber til at tage ansvar for den massive forurening.

Greenpeace har alene i år dokumenteret over 350 olieudslip og jeg har på mine rejser selv oplevet, hvad det vil sige at bo i denne totale ødelæggelse. Derfor er det kun logisk, at de russiske oprindelige folk ikke længere vil finde sig i det og kræver ændringer. I august var Greenpeace med til at arrangere en konference, hvor en gruppe oprindelige folk fra Rusland krævede, at der blev sat en stopper for olieudvindingen indtil der kom styr på sagerne.

Olieforurening nær Ursinsk, Rusland © staffan Julen, Greenpeace

 

Desværre er det i Rusland ikke uden omkostninger, at sige det som burde være åbenbart for enhver. Chikane er nærmest dagligdag og vilkårlige arrestationer sker alt for ofte. Den undertrykkelse af de folk, hvis land bliver ødelagt har foregået alt for længe, men desværre er der ingen tegn på, at det går den rigtig vej – snarere tværtimod.

I Rusland er der over 75 forskellige oprindelige folkeslag. Mange af dem er meget små og har ingen midler. Derfor har de dannet en organisation, hvorigennem de måske kan få lidt af den magt tilbage som rettelig tilhører dem. RAIPON, som organisationen hedder, har eksisteret i mange år og er både repræsenteret i FN og i Arktis Råd. Uden RAIPON ville vilkårene for de oprindelige folk i Rusland være endnu værre, og de ville ikke have nogen mulighed for at påpege de massive uretfærdigheder.

Men i disse dage, hvor Arktis Råd mødes i det østlige Sverige er der en stol ved bordet som er tom. Den russiske minister har ved hjælp af administrative fiksfakserier midlertidigt forbudt RAIPON. Indtil videre er organisationen ”kun” opløst i et halvt år, men medmindre der bliver lagt et kraftigt pres på den russiske regering, så er der ingen chance for, at RAIPON igen får lov til at eksistere.

Det er første gang i Arktis Råds historie, at organisationen ikke er der, og det må ikke få lov til passere. Alle de arktiske lande har et ansvar. Danmark er et af de lande, og hvis ikke den danske regering åbent fordømmer den russiske regerings handlinger, så er det intet mindre end en skandale. Det Arktiske Råds legitimitet hænger allerede i en tynd tråd, men hvis medlemslande uden problemer kan få lov til at forfølge de grupper, som tør tale forblændede regeringer og grådige olieselskaber imod, så må der stilles spørgsmålstegn ved hele formålet med Rådet.

RAIPON kæmper en brav kamp under ekstremt vanskelige forhold og fortjener at bliver hyldet for deres kamp – ikke at blive behandlet som en paria.