I sommer deltog jeg i en fredelig aktion ved det svenske atomkraftværk Forsmark sammen med over 40 Greenpeace-aktivister. Jeg var med for at fotografere og dokumentere, hvordan det ville gå til, når 40 spandex-klædte aktivister forsøgte at komme over de to hegn, der skal fungere som atomkraftværkets sikkerhedsafspærring. Og jeg kunne observere, at ved hjælp af en gammel brandbil gik det faktisk overraskende let for aktivisterne at komme ind på området. Tre af aktivisterne nåede ovenikøbet op på taget af den ene reaktorbygning.

Svensk politi reagerede ved at anholde alle deltagere i aktionen – selv dem der, som jeg, befandt sig på den offentligt tilgængelige parkeringsplads udenfor området. Tingsretten i Uppsala har i dag meddelt, at alle deltagere, der blev anholdt, dømmes for ulovlig indtrængen. Det er en dom, der tager hensyn til, at aktionen var fredelig og henledte opmærksomheden på den dårlige sikkerhed på atomkraftværket. Det er dog absurd, at skære alle deltagere over en kam og dømme personer, der aldrig har været inde på området.

Under retsmødet i november varmede det i mit hjerte at høre alle aktivisternes personlige udlægning af begivenhederne og hver deres personlige motivation. Jeg blev bekræftet i min overbevisning om, at hver enkelt deltager var på stedet på grund af deres personlige tro på, at den dyre, farlige og unødvendige atomkraft kan og skal udfase hurtigst muligt og erstattes af vedvarende energikilder.

Vi har alle udøvet vores demokratiske ret til at udtrykke os og sætte fokus på en bestemt politisk problemstilling. Derfor bør vi også dømmes som individer. Og jeg - som alle andre medvirkende - erkender vores egen personlige medvirken og står gerne til ansvar for den. Vi anker dommen.

Se mine optagelser fra aktionen her