Danmark har i dag 3 kontrolskibe, der bruges til kontrol af fiskeriet. Det er en nedgang i forhold til tidligere, og man må betragte antallet som værende et absolut minimum.

Ikke desto mindre vil regeringen nedlægge kontrolskibet ”Havørnen”, der er hjemmehørende på Bornholm, i forbindelse med næste års finanslov. Denne besparelse er ikke blot uforståelig, men er endnu et eksempel på den helt uacceptable politik den siddende regering fører i forhold til en bæredygtig udnyttelse af havets fiskebestande.

For blot tre år siden vurderede det internationale havundersøgelsesråd, ICES, der rådgiver om fiskebestande til EU Kommissionen, at det illegale fiskeri på torsk i den østlige del af Østersøen var helt oppe på 45 % af kvoten.

Det betød, at hver tredje torsk, der blev landet ,var fanget og bragt i land ulovligt.

Ulovligt fiskeri kombineret med alt for høje kvote gjorde at torskebestanden i årevis var på et alarmerende lavt niveau. Så lavt at ICES anbefalede at fiskeriet blev lukket helt. Anbefalinger der dog ikke blev fulgt.

I 2007 gav Østersølandene, med Danmark som initiativtager, hinanden hånd på at styrke kontrollen i Østersøen. Allerede nu er Danmark ved at løbe fra dette løfte.

Selvom det illegale fiskeri er reduceret som følge af en målrettet kontrolindsats fiskes der stadig ulovligt. Hvis der slækkes på kontrolindsatsen, er der stor risiko for, at det illegale fiskeri endnu engang vil tage overhånd og sætte den skrøbelige fremgang i torskebestanden over styr.

Kontrolindsatsen kombineret med en stor produktion af nye torsk har heldigvis betydet, at bestanden af torsk i den østlige Østersø nu er i klar bedring. Denne positive udvikling sætter regeringen med sit forslag nu måske sætter over styr.

En bæredygtig udnyttelse af de fælles fiskeresurser hænger uløseligt sammen med at kvoterne ikke overskrides. Dette kan på nuværende tidspunkt kun sikres via en målrettet og nærværende kontrol. Derfor er det bydende nødvendigt for den fremtidige bæredygtighed af torskebestanden i Østersøen, at kontrollen ikke slækkes.