Dansk kystfiskeri er under afvikling og i fare for helt at være forsvundet om 10 år. Hvis regeringen virkelig ønsker et bæredygtigt fiskeri, griber de ind nu, bremser afviklingen og vender den til udvikling.

Fødevareminister Mette Gjerskov arbejder for at komme udsmid af fisk til livs, og hun bakkes op af næsten alle partier i Folketinget.

Kystnært skånsomt fiskeri med garn, krog, pilk, traditionelt snurrevod og tejner har langt mindre bifangst end bundtrawlsfiskeriet. For eksempel har bundtrawlerne i Skagerrak 10 gange så meget udsmid som garnfartøjerne.

Det virker paradoksalt at regeringen på den ene side ønsker et forbud imod udsmid af fisk, samtidig med at de intet gør for at redde det fiskeri, der stort set ikke har noget udsmid.

I opposition var Socialdemokratiet, SF og Radikale ikke i tvivl. De støttede det danske kystfiskeri fra mindre fartøjer. Også Enhedslisten bakkede op om dette.

Socialdemokratiet, Radikale og SF  har endda ment, at der skulle være et systematisk arbejde for at sikre alle former for bæredygtigt og naturskånsomt fiskeri.

Hvorfor de ikke gør noget nu, hvor de har chancen, er uforståeligt. Det kan måske være fordi Danmarks Fiskeriforening slet og ret ikke ønsker et kystfiskeri i udvikling?

En analyse lavet af Naturstyrelsen viser, at fiskeri med bundtrawl er en af hovedårsagerne til at naturen og dyrerne i havet, ikke har det godt. Grunden til at torskebestanden i Øresund er sund - i modsætning til den kollapsede bestand i nabofarvandet Kattegat - er udelukkende fordi det har været forbudt at bundtrawle i Øresund siden 1930érne.

Af helt åbenlyse grunde bør det skånsomme fiskeri spille en nøglerolle, hvis dansk fiskeri skal gøres mere bæredygtigt. Derfor må politikkerne handle nu - før det er for sent.

I 2007 gennemførte VKO en kapitalisering af dansk fiskeri. Det blev muligt at handle med kvoter og samle kvoterne på færre fartøjer. Det har betydet en enorm koncentration af kvoter på meget få, men meget store trawlere. 106 fartøjer lander i dag 90 % af den danske kvote. Disse såkaldte kvotebaroner opkøber de kvoter, der fiskes af de mindre fartøjer. En tendens der på sigt vil betyde enden for det langt mere bæredygtige fiskeri.

Denne tendens må og skal stoppes. Det mener ikke bare Greenpeace, men også WWF Verdensnaturfonden, Danmarks Fiskehandlere, Rema 1000, Landsforeningen for Levende Hav, Danmarks Naturfredningsforening og Oceana, der sammen har sendt en opfordring til fødevareminister Mette Gjerskov om at bevare og udvikle det skånsomme kystnære fiskeri.