Update 23. april 2010: Så kom kompromisforslaget og det ser ikke godt ud!

I dag er en vigtig dag for verdens hvaler! I dag præsenteres nemlig det forslag, der kan komme til at danne grundlaget for, hvordan Den Internationale Hvalfangstkommission, IWC, skal fungere i fremtiden. I værste tilfælde kan forslaget ophæve det gældende internationale forbud imod kommerciel hvalfangst fra 1986.

Forslaget er i skrivende stund endnu ikke præsenteret i sin endelige form, men ud fra de møder, der har været afholdt af en række lande i hvalfangstkommissionen, tegner der sig et skræmmende billede.
Det forlyder, at de lande der nu driver hvalfangst i protest imod forbuddet - Japan, Norge og Island – vil få kvoter udstedt af IWC.

Der er stadig kun tale om et forslag, men hvis et sådant forslag vedtages, betyder det enden på det over 20 år gamle forbud imod kommerciel fangst af hvaler.

Det forlyder også, at en del af kompromisforslaget vil legitimere jagt på hvaler i det IWC- anerkendte hvalreservat ved Antarktis.

Problemet med forslaget er altså ikke ”bare”, at man foreslår at genåbne den kommercielle fangst. Man accepterer også en fangst af hvaler i et hvalreservat.

Dette er under alt kritik! Japan har i årevis – på grund af et hul i IWCs regler - drevet ”videnskabelig fangst” i hvalreservatet ved Antarktis, og nu bliver der altså lagt op til, at denne fangst legitimeres!

Den danske regering tager ikke engang afstand fra jagt i et hvalreservat – som Danmark endda selv har stemt for oprettelsen af tilbage i 1994.

Et flertal uden om regeringen har tidligere tvunget Danmark til en mere fredningsvenlig holdning i IWC; det må vi håbe sker igen i denne sag.

Greenpeace er imod kommerciel hvalfangst. Hvalbestandene er ikke kommet sig oven på årtiers rovdrift, og der er mange andre trusler imod hvaler i dag, som gør en bæredygtig kommerciel udnyttelse umulig.

Derfor bør et kompromisforslag søge at udfase den kommercielle fangst med et totalt stop for fangst i hvalreservatet ved Antarktis inden for en periode på maksimalt 3 år.

Hold øje med bloggen. Greenpeace kommenterer på kompromisforslaget, så snart det offentliggøres.

Kompromisforslaget skal til afstemning på det årlige møde i IWC, der foregår i juni i Marokko.