Sammen med 50 isbjørne og 30 aktivister fra Greenpeace er jeg netop gået ind den bygning, hvor olieselskabet Cairn har hovedkontor i Edinburgh, Skotland. Vi er kort og godt på jagt i skuffer, skabe og skriveborde efter Cairns beredskabsplan i forbindelse med deres prøveboringer ud for Grønlands vestkyst, hvor selskabet denne sommer er i gang med fire boringer i deres higen efter olie. Imens vi leder, er de 50 isbjørne ved at barrikadere sig i tilfælde af, at beredskabsplanen er svær at finde. Vi har god tid, så Cairn kan lige så godt offentliggøre planen nu.

Selskabet har indtil videre holdt planen hemmelig stik i mod gængs praksis. Bl.a. følger de ikke retningslinjerne fra Arktis Råd og de norske standarder for olieboringer. Samtidig påstår Cairn hårdnakket, at de følger højeste, internationale standarder, så det kan være svært at forstå, hvorfor offentligheden ikke må kende til deres planer for, hvordan de vil rydde op efter et evt. olieudslip. Den enorme risiko, som dybhavsboringer i Arktis udgør, er først og fremmest en trussel mod de dyr og mennesker, der lever i regionen.

Kan det så være rimeligt, at de mennesker, der i først omgang vil mærke de katastrofale konsekvenser ved et udslip, ikke må se den forkromede plan, som de bliver dybt afhængige af i tilfælde af en ulykke? Det synes ikke at være et urimeligt krav, når det er deres hjem og levebrød, det vil gå værst ud over. En nærliggende tanke er selvfølgelig, at Cairns påståede beredskabsplan blot er varm luft, og at det vil blive afsløret, så snart uafhængige eksperter får lov at vurdere selskabets ideer om, hvordan man rydder op efter et olieudslip under de barske forhold i den arktiske region.

Den britiske regering offentliggjorde i maj dokumenter, der viste, at eksperter anser det for noget nær umuligt at rydde op efter et olieudslip.

En hollandsk domstol har også noteret sig, at Cairn ikke vil offentliggøre sin plan. I en retssag mellem Greenpeace og Cairn tidligere på sommeren kunne dommeren således konkludere:

”Det må medgives Greenpeace, at ulykken i den Mexicanske Golf viste den høje risiko ved boringer på dybt vand. Cairn har ikke modsagt, at hvis et lignende scenarie udviklede sig på de omdiskuterede boresteder vil det være enormt vanskeligt på grund af de klimatiske forhold, der kun tillader navigation få måneder om året på grund af is, at stoppe olieudslippet. Et udslip af denne slags vil afgjort have enorme konsekvenser for mennesker, dyreliv og miljøet i en stor region… Dommeren har noteret, at [Cairn] ikke er villig til at offentliggøre sin beredskabsplan.”

Olieselskabets boreplatform er denne sommer ved at bore fire brønde ud for Grønlands vestkyst. Her var jeg også med, både for vise Cairns uansvarlighed overfor omverdenen, men også for at fremtvinge beredskabsplanen, så den kan blive uafhængigt vurderet. I en række af protester mod boreplatformen Leiv Eiriksson gik jeg sammen med bl.a. Greenpeaces internationale generalsekretær, sydafrikaneren Kumi Naidoo, ombord på platformen. Under armen medbragte Kumi 50.000 underskrifter, med krav om, at olieselskabet fremviste planen.

]

Forud for Kumi Naidoos aktion mod Cairns boreplatform, var 18 aktivister klatret ombord med nøjagtig samme krav. Aktivisterne blev ført til kaptajnen ombord, men han nægtede i tråd med olieselskabets mangel på gennemsigtighed at fremvise planen for offentligheden. Forud for den protest hang to aktivister fra Greenpeace i en overlevelseskapsel fra undersiden af boreplatformen, der i fire dage forhindrede olieselskabet i uforsvarlige boringer.

Yderligere kaldte vi fra Esperanza boreplatformen over radioen og bad om at få udleveret deres beredskabsplan. Som videoen nedenfor fortæller, anerkendte kaptajnen ombord, at en beredskabsplan burde være offentlig, men henviste samtidig til hovedkvarteret. Den henvisning har vi nu taget bogstaveligt. Vi agter at finde planen, så resten af verden kan få klarhed over, hvordan et lille olieselskab har tænkt sig at trodse det faktum, at der ganske enkelt ikke er udviklet nogen effektiv teknologi til oprydning efter et olieudslip i arktisk farvand.