Jeg var i Byretten i Helsingør i dag, da Greenpeace og Greenpeace-medarbejder Sebastian Jensen blev frifundet for at gå ombord på fem fartøjer i Gilleleje for at placere GPS sendere.

Dommeren og domsmænd var enige i afgørelsen. Begrundelsen var, at Greenpeace muliggjorde sager imod ikke mindre end 10 fiskere, der ulovligt fiskede i et område, der ellers var fredet, fordi det er der, den truede Kattegat torsk gyder og samler sig.

Retten fastslog altså, at husfredskrænkelsen – som anklagen lød på - ikke var uberettiget, når den vejes op mod de beviser, der blev opsporet.

Jeg er rigtig glad for rettens afgørelse, for ulovligt fiskeri er bare ikke i orden. Havet er ikke fiskernes - de har bare fået lov til at fiske der.

Torsken i Kattegat er en truet dyreart, og ifølge biologerne er det fiskeriet, der er hovedårsagen. Ja faktisk er fiskeriet ikke bare skyld i torskens forsvinden fra Kattegat, men også årsagen til at helleflynder, kuller, lange og sej ikke længere er til stede eller er yderst sjældne.

Der er simpelthen brug for at få fiskeriet tilbage på rette spor, hvor det at fiske ses som et privilegium, der gives til de fiskere, der fisker på den mest bæredygtige måde og som minimum overholder reglerne.

Det er der mange fiskere fra Gilleleje, der ikke har gjort. De er bare ikke blevet stoppet!

Jeg har tidligere bedt om aktindsigt i antallet af anmeldelser til fiskeridirektoratet – nu naturerhvervsstyrelsen – om hvor mange gange, de havde modtaget tip eller henvendelser om ulovligt fiskeri fra Gilleleje havn.

På svaret var det tydeligt, at direktoratet flere gange var blevet kontaktet af folk der anklagede fiskerne fra Gilleleje for ulovligt fiskeri, men også at kontrollen kom til kort, og simpelthen ikke havde midlerne til at afsløre piratfiskeriet.

Og det er det samme, der er gået igen i de henvendelser, jeg løbende har fået igennem mine godt 5 år i Greenpeace.

Hvad gør man så? Greenpeace valgte at gøre et forsøg på at løfte bevisbyrden selv, for at sætte en stopper for piratfiskeriet – et piratfiskeri, der har givet enkelte Gillelejefiskere en indtægt på ikke mindre end 260.000 kr. i fangstværdi, hvis de ikke var blevet taget. Det var altså ifølge Byretten i Helsingør det rigtige valg.

Efter Greenpeace afsløringer er det ulovlige fiskeri i det fredede område antageligvis stoppet. Det er den største bedrift i hele denne sag – det triste er dog at torskebestanden i Kattegat stadig går tilbage, så vi kan ikke sætte os tilbage og tro, at alting er godt nu, det ulovlige fiskeri er stoppet. Der ligger stadig en kæmpe opgave for politikere, fiskere og samfundet til at få bestanden af torsk – ja hele Kattegats økosystem – på ret fode igen.