Her i maj har regeringen i Senegal smidt ikke mindre end 29 pelagiske trawlere stammende fra blandt andet Rusland og Litauen ud af deres farvand.

Mine kolleger fra Greenpeace kontoret i Afrika har arbejdet i lang tid på at få fremmede trawlere ud. De har blandt andet sammen med over 6000 senegalesiske kystfiskere krævet, at regeringen i Senegal skulle tage den lokale befolkning bekymring over faldene fiskebestande alvorligt, og erkende den store negative effekt på fiskebestandene de store trawlere har.

Den nye regering der blev valgt i marts i år, med præsident Macky Sall i spidsen, har nu taget det første store skridt i den rigtige retning.

Når jeg læser min afrikanske kollegas blog (http://www.greenpeace.org/africa/en/News/Blog/victory-in-senegal/blog/40302/), lagde jeg især mærke til at denne beslutning skaber håb for fremtiden:

”…with this decision, it is mainly hope that is reborn. Hope to see a new generation of politicians appear – politicians who highlight the collective interest, rather than personal interests, politicians who act rather than sit as spectators while Africa’s wealth is plundered”

Men det er desværre ikke gjort med det. For der er stadig udenlandske fiskefartøjer i Senegalesisk farvand, selvom de sejler under senegalesisk flag.

Mine kolleger vurderer, at der på nuværende tidspunkt er op imod 90 såkaldte joint ventures aftaler, hvor fartøjet godt nok sejler under senegalesisk flag, men hvor ejerskabet er delt eller næsten helt ejet af et udenlandsk firma. Primært fra Spanien, Frankrig og Kina. Det betyder i realiteten, at selvom Senegal har fået alle de pelagiske trawlere ud af deres farvand – på papiret i hvert fald – så er der stadig rigtigt mange andre fartøjer med blandt andet Europæisk ejerskab tilbage.

Men det skal ikke skygge for min store glæde over det fremtidige fravær af 29 trawlere, og det kraftige politiske signal det er at smide dem ud og satse på bæredygtighed.

Greenpeace har længe haft fokus på blandt andet EU’s overfisker ud for Vestafrika. Seneste med rapporten The Price of Plunder, hvori man kan læse, hvordan det hollandsk ejede Pelagic Freezer Association med deres mange supertrawlere tømmer Afrikas have for fisk.

Én PFA-trawler har på én tur med fuld last haft det samme udsmid af døde eller døende fisk, der svarer til den gennemsnitlige årlige indtagelse af fisk for 34.000 mennesker i Mauretanien. Her er det den 140 meter lange tyske supertrawler 'Maartje Theadora' 30 sømil ud for Mauretaniens kyst