Lige nu er der Copenhagen Cooking. Under madfestivallen har 8 restauranter taget udfordringen op, og sammensat menuer med fisk og skaldyr, der er langt mere bæredygtige end størstedelen af de fisk og skaldyr, der ellers er tilgængelige på danske restauranter.

Bæredygtigheden af et fiskeri afhænger i meget stor udstrækning af fangstmetoden. Greenpeace arbejder for, at retten til at fiske skal gives til de fiskere, der fisker med størst mulig respekt for naturen, og fisker i dag uden at ødelægge det for fremtiden.

Desværre lader fiskeriforvaltningen i dag meget tilbage at ønske. Fiskeri med bundtrawl er fx i dag skyld i, at de danske havområder er blevet fattige på mange vigtige arter og naturtyper. Alligevel bliver den største andel af danske konsumfisk og skalddyr som fx. torsk, jomfruhmmer fanget af fiskere, der fisker med bundtrawl.

Det er en forkert tendens, og nogle af restauranterne har med deres valg af fisk og skaldyr under Copenhagen Cooking forsøgt at arbejdet imod denne udvikling.

Restauranterne har blandt andet rødspætte fanget i garn fra Øresund på menuen.

Øresund er en af de mest produktive dele af det danske hav. Grunden hertil er, at der siden 1932 ikke har været tilladt at bundtrawle. På grund af forbuddet mod bundtrawl er Øresund op til 100 gange så produktiv, når det kommer til bundlevende fisk end Kattegat, og der fanges og landes 6 gange så mange tons torsk fra Øresund som i hele Kattegat til sammen – fordi torsken simpelthen er væk fra Kattegat. Der er også langt flere større individer i Øresund end i Kattegat.

Den eneste forskel på de to områder er at der ikke trawles i Øresund. Trawlerne har simpelthen lagt Kattegat øde. 

Der er også jomfruhummer på menukortet. Jomfruhummer er ellers efter Greenpeace mening et af de mest ubæredygtige fiskerier der findes. I Kattegat er der bifangst og udsmid af den truede Kattegat torsk, der er en uacceptabel påvirkning af havbunden fra bundtrawlene og et højt brændstofforbrug.

Heldigvis findes der alternativer. Og det er der jeg syntes at restauranterne har vist vejen. For det er ikke jomfruhummeren som sådan der er problemer med – det er fangstmetoden.

Derfor serverer restauranterne jomfruhummer fanget i tejner. Tejner er et slag bur der sættes ned på havbunden, og så kravler hummeren derind. Et skift fra bundtrawl til tejner reducerer påvirkningen af havbunden fra 33.000 m2 til 1,8 m2 pr kg landet hummer, og mængden af udsmid reduceres også markant. Der er ingen danske fiskere der fisker med tejner i dag – så restauranterne har været nød til at få hummerne leveret fra Sverige.

Med restauranterne valg syntes jeg i høj grad, at de har vist, at de kan og vil være en del af løsningen – ikke en del af problemet.

Og det er et langt større skridt de tager end politikerne tør tage – endnu i hvert fald.

De skånsomt fangede fisk kan indtil den 2. september fås på: Cap Horn, Ro og Smag og Herchegovina.