Europaparlamentet har netop vedtaget en ændring af det direktiv i EU, som skal begrænse mængden af giftige kemikalier og tungmetaller i for eksempel computere og TV. 
Greenpeace har sammen med en række af verdens største computerproducenter ønsket en udvidelse af listen af forbudte kemikalier, eksempelvis PVC og bromerede flammehæmmere.
Resultatet, som miljøministeren kalder en stor dansk sejr, blev imidlertid, at denne forbudsliste ikke blev udvidet, og producenter af elektronik kan således fortsætte med at bruge en lang række kemikalier med alvorlige helbreds- og miljømæssige konsekvenser.
Hvert år sejles der fortsat kolossale mængder gammelt elektronik til afrikanske lande, hvor det ved afbrænding giver anledning til dannelsen af ekstremt giftige kemikalier. En situation, som kunne være have været mærkbart forbedret med et mere strikt direktiv i EU.
På den gode side er, at flere apparater er blevet omfattet af reglerne, omend det er en beskeden udvidelse.
Så én ting er at være et lille land med beskedne ambitioner. Men at forvandle et beskedent resultat til en "stor dansk sejr i EU", er for småt. Det er tydeligt, at i en tid hvor Karen Ellemann primært forbindes med hasarderet import af giftigt affald fra Australien til Danmark, er selv små-fjer værd at pynte sig med.