Statsministeren gentager, hvad regeringen har sagt for flere år siden; at det er regeringens mål at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler ved at bruge mere vind, biomasse og elbiler. Men det er både pinligt og uforståeligt, at han som et eksempel på en ny attraktiv teknologi nævner "at fjerne CO2 fra kul”. Han er øjensynligt ikke vidende om, at kulkraft med CCS fører til et større kulforbrug og dermed større afhængighed af kul. En årsag til, at Klimakommissionen netop ikke har det med i sine anbefalinger for en fossil-fri fremtid.

Det er iøvrigt tankevækkende, at statsminsiteren to uger før det globale biodiversitets møde i Japan 18-19. oktober starter, ikke har et eneste bud på den indsats, Danmark nationalt og internationalt vil yde for at stoppe tabet af den biologiske mangfoldighed. I 2001 bakkede Danmark op bag en EU- målsætning om at stoppe tabet af den biologiske mangfoldighed. Det har man erkendt ikke kan opfyldes, men hvad er den danske regerings konkrete bidrag til, at man i Japan kan vedtage en ny strategisk plan for biodiversitetsindsatsen for 2011-20 og denne gang leve op til en sådan plan.