Jeg blev dybt chokeret, da jeg i Danmarks Fiskeriforenings avis Fiskeritidende torsdag den 13. august kunne læse at der gives offentlige støttekroner til at bygge en bomtrawler. Fødevareministeriet kalder det omstrukturering. Jeg kalder det ubæredygtigt!

Bomtrawl er en af de allermest destruktive fangstmetoder, der findes. Selvom der er tale om en rejetrawler, er det ikke acceptabelt der gives støttekroner til et sådant fartøj.
Samlet set har Fødevareministeriet uddelt 150 millioner kr til omstrukturering, der ifølge Fødevareministeriet vil give en mere moderne flåde. Bomtrawl er ikke moderne – bomtrawl og alle andre ødelæggende trawlredskaber burde høre fortiden til.

Den udvikling, der nu udstikkes fra Fødevareministeriet og som modtages af den danske fiskeindustri med kyshånd, går stik imod en fremtidig bæredygtig udnyttelse af de fælles fiskeriresurser.

Hvis vi på nogen måde skal gøre os håb om at få et bæredygtigt fiskeri i Europa, skal det destruktive fiskeri udfases – ikke støttes med millioner af skattekroner!

Europa står for at skulle reformere den fælles fiskeripolitik. Greenpeace arbejder for at måden, der fiskes på, ændres markant. Det er den eneste måde vi kan gøre forhåbninger om at få en bæredygtig udnyttelse af de europæiske fiskeresurser på længere sigt. Det betyder blandt andet, at de største og mest destruktive fartøjer helt fjernes fra fiskeriet.

Den direkte støtte til destruktivt trawlfiskeri, der i disse dage gives til dansk fiskeri, er en direkte støtte til en fortsat ubæredygtig kurs for dansk fiskeri. Og det er intet mindre end en skandale!