Vælgerne bør forholde til forskellene i den røde og blå klima- og energipolitik, når de går til stemmeboksen. Sådan lyder opfordringen fra dagens debattør fra Greenpeace.

Regeringspartierne Venstre og Konservative har de sidste 3 år hævdet, at deres vision er, at Danmark skal være helt uafhængig af fossile brændsler i 2050. Men har det sidste års tid også sagt, at de ikke vil udelukke kulkraft med CCS. I så fald er der ikke tale om et fremtidigt energisystem uden brug af fossile brændsler.

De 4 oppositionspartier offentliggjorde i maj 2010 deres energivision, hvor målet er, at Danmark skal være 100 % baseret på vedvarende energi inden 2050 - og for el- og varmesektorens vedkommende allerede i 2035.

Med de forslåede initiativer i regeringens "Energistrategi 2050" bliver CO2-udslippet fra energisektoren i 2020 kun 28,6 procent mindre, end det var i 1990 - og reduktionen af det samlede drivhusgasudslip kun knapt 30 procent mindre. Det er langt fra den reduktion på 40 procent i forhold til 1990, som vi - som rigt industriland - mindst skal opfylde i 2020.

Uambitiøse V og K

Hvad der er endnu værre er, at regeringen ikke engang opfylder det bindende danske mål i 2020 for den ikke-kvotebelagte sektor, som vi skal, for at EU kan opfylde det alt for uambitiøse mål om 20 procent reduktion i 2020 i forhold til 1990. Det mål, som regeringen siger, at man i EU arbejder for at få hævet til 30 procent.

Årsagen er, at V og K er alt for uambitiøse med hensyn til at nedbringe energiforbruget. Og bruttoenergiforbruget reduceres i 2020 kun med knapt 10 procent i forhold til 2006, hvor der er behov for mindst det dobbelte. Olieforbruget bliver kun nedbragt med 2 procent i 2020.

Med andre ord må det være regeringspartiernes "strategi", at det, der mangler for at nå klimamålene i 2020, skal klares gennem køb af kreditter fra CDM-projekter i udviklingslandene.

V og K vil altså hellere investere penge i kredit-udløsende projekter uden for Danmark, end at investere dem i den grønne omstilling i Danmark, som kan opfylde vores klimamål på hjemmebane.

I den forbindelse er det interessant, at regeringen i "Energistrategi 2050" - som, de siger, er finansieret krone for krone - ikke en gang har sat penge af til køb af disse kreditter.

Forskellen er der

I oppositionens energivision udbygges vedvarende energi kun lidt mere i 2020 end i regeringens energistrategi, men det fossile brændselsforbrug nedbringes til gengæld betydeligt mere. Bruttoenergiforbruget nedbringes med 16 procent i 2020 i forhold til 2006, og det betyder, at den hjemlige CO2-reduktion fra energisektoren bliver ca. 38 procent i 2020 i forhold til 1990.

Dermed bliver det samlede udslip af drivhusgasser reduceret med tæt på de 40 procent i 2020 i forhold til 1990, som Danmark mindst skal præstere.

Der er forskel på en vision om 100 procent vedvarende energi og én, der kun måske fører til uafhængighed af fossile brændsler. Og der er forskel på, om man vil opfylde sine klimamål på hjemmebane gennem en grøn omstilling af det danske energisystem, eller man vil opfylde en ikke uvæsentlig del af reduktionsforpligtelsen gennem investeringer i udlandet til køb af kreditter.

Vigtige valg, som valgkampen også bør handle om - og som ikke skal glemmes, når der stemmes d. 15. september.