Søndag d. 15. maj indrømmede ejeren af Fukushima atomkraftværket, TEPCO, at der var sket en delvis smeltning af reaktorkernens uranbrændsel på blok 1 allerede 5 timer efter jordskælvet og tsunamien d. 11. marts. Og at der i løbet af yderligere 16 timer har været tale om en fuld kernenedsmeltning.

Den manglende køling førte til at temperaturen i reaktorkernen steg til op mod 2800°C, som førte til, at det smeltende reaktorbrændsel faldt ned i bunden af reaktorens tryktank og delvis beskadigede denne. Det førte til radioaktivt udslip fra kernen spredtes via kølevand til omgivelserne - og til havet.

TEPCOs indrømmelse af forløbet klart viser, at der er signifikant fare for økosystemet i havet omkring Fukushima, hvor Greenpeace har fundet forhøjet radioaktiv forurening.

Det er ekstremt pinligt, at det har taget TEPCO mere end to måneder at bekræfte, at der skete en fuld kernenedsmeltning på Fukushima, og det viser, at atomindustrien er utroværdig og slet ikke kan bemestre at tage sig af de risici, der er forbundet med brugen af atomkraft.
 
TEPCO burde have vidst, at vand, der blev pumpet ind i reaktor 1, ville blive alvorligt radioaktivt forurenet. Det er rystende, at firmaet ikke gjorde mere for at forhindre, at disse enorme mængder radioaktivt forurenet vand blev udledt til havet. Det har ført til spredning af langlivede radioaktive stoffer langs Japans østkyst.
 
Atomindustrien har påstået, at situationer som den på Fukushima ikke kunne ske med denne type reaktor. Det har taget alt for lang tid for de japanske myndigheder at indrømme, at de har taget fejl. Ulykken har enorme konsekvenser for alle tidligere antagelser om atomkraftens sikkerhed, og det er åbenlyst, at offentligheden ikke kan have tillid til atomindustriens påstande om sikker atomkraft.
 
Nu venter man på nye data og analyser fra de nedsmeltninger, der man stærkt må formode også har fundet sted i reaktor 2 og 3 på Fukushima-værket. De to reaktorer er markant større end reaktor 1 og indeholder næsten dobbelt så meget radioaktivt materiale.

Kravet må være, at TEPCO øjeblikkeligt skal offentliggøre al information om tilstanden på de øvrige reaktorer på Fukushima.