Den tysk ejede monstertrawler Jan Maria har ifølge en kilde ulovligt smidt op til 1600 ton sild ud i Nordsøen. Fartøjet er svimlende 125 meter langt og er en del af et hollandsk selskab, der har en flåde af kæmpe fartøjer, der har verdenshavene som deres fiskeplads.

I et tysk tv-program, der har dækket denne skandale, udtaler fisker Andreas Mehmecke, der tidligere har fisket ombord på Jan Maria, at udsmid foregik i stor stil.

Greenpeace krævede da skandalen blev kendt, at de tyske myndigheder holdt Jan Maria i havn indtil en tilbundsgående undersøgelse havde afgjort, om der er hold i anklagerne. Men her 4 måneder efter at de tyske myndigheder fik kendskab til skandalen, er "undersøgelsen endnu ikke afsluttet". Og Jan Maria fisker videre som om intet var hændt.

Greenpeace har tidligere lavet aktioner imod netop Jan Maria. Her er det i Bremerhaven i februar 2012

Greenpeace er blevet kontaktet af en fortrolig kilde, der samtidig har taget kontakt til de tyske myndigheder. Kilden ligger inde medbeviser for, at Jan Maria har opereret med to forskellige logbøger for at dække over de skumle miljøovertrædelser.

Man har ført en officiel logbog til myndighederne og ved siden af en logbog, der er holdt i skuffen, over de faktiske fangster. De to logbøger viser store forskelle i fangsterne opgivet til myndighederne og de faktiske fangster.

På enkelte dage er der fusket så meget med tallene, at der er en forskel på over 100.000 kg. sild. Sild, der ifølge kilden, er blevet smid tilbage i havet som udsmid – et stort spild, da fiskene i stor udstrækning dør!

Greenpeace har set logbøger fra februar til august 2012 dækkende 4. fangstrejser.
Ifølge kilden har der været tale om high grading. High grading er en slags værdioptimering af fangsten, hvor man smider de mindre værdifulde størrelser eller arter ud – selvom de lovligt kan tages med i land.

High grading var forbudt ved EU lov på det tidspunkt, hvor Jan Maria, efter kildens oplysninger, har smidt op imod 1600 ton sild direkte ud i Nordsøen.

Jan Maria er fra det hollandske firma Parlevliet en van der Plas, der er en del af Pelagic Freezer Trawler Association – PFA. PFA ejer blandt andet også monstertrawleren Margiris, der af den australske regering er blevet udelukket fra at fiske i Australske farvande, da den australske regering mente miljøkonsekvenserne af fiskeri fra så store fartøjer var ukendte. En konklusion Greenpeace er enig i.


Greenpeace har også lavet adskillige undersøgelse af PFA-flåden. Blandt andet har vi dokumenteret, at dele af PFA-flåden bidrager til overfiskeri i afrikanske farvande – med EU-støtte i ryggen.  Greenpeace arbejder for en reduktion af fiskeri overkapaciteten i EU og globalt. Dette skal ske ved at skrotte de største fartøjer og de fartøjer der bidrager til overfiskeri samt at stoppe strømmen af EU støtte midler til denne flåde.