Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Om Greenpeace

Grundlæggende værdier

Parat til handling Handling siger mere end ord. Politikere og forretningsledere taler alt for ofte om miljøet, mens de handler alt for sjældent. Greenpeace derimod går fra ord til handling.

 
Ikke-vold Greenpeace bekender sig til de fire principper, der indgår i civil ulydighed, som de formuleredes af Mahatma Gandhi og Martin Luther King: Ingen vold, intet hærværk, åbenhed og at tage ansvar for sine handlinger.
Uafhængige Greenpeace er politisk og økonomisk uafhængig. Vi tager ikke imod bidrag fra hverken erhvervsliv, stater eller mellemstatslige organer såsom EU eller FN.

Kendetegn

International organisation Greenpeace arbejder internationalt, da de store miljøproblemer rammer internationalt.
Konfrontation Greenpeace tager afstand fra miljødestruktion og de kræfter i samfundet, der ikke tager ansvar for vores miljø.
Kompromisløse Greenpeace går ikke på kompromis med, hvad der er rigtigt og forkert. Vi eksisterer ikke for at forvalte jordens miljøproblemer, men for at eliminere dem.
Resultatorienteret Greenpeaces kampagnearbejde drives frem mod klare og konkrete mål. Gennem en målrettet indsats og fokusering på konkrete mål når vi de bedste resultater.
Udholdende Greenpeace giver ikke op. Vi ved, at der er mange kampagner, der kan tage meget lang tid at vinde.
Dristige Greenpeaces ansatte og frivillige holdes oppe af en stærk indre overbevisning. Denne overbevisning motiverer til dristige tiltag i vores kampagnearbejde.
Fremtidstro Greenpeace har en stærk fremtidstro. Med fremsynethed og en klog anvendelse af ny teknologi kan vi redde miljøet for kommende generationer.
Emner