Greenpeace og EREC opfordrer til energi-revolution online | Greenpeace Danmark
Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Greenpeace og EREC opfordrer til energi-revolution online

Pressemeddelelse - 4. marts, 2008
I dag præsenteres en nylanceret hjemmeside på konferencen International Renewable Energy Conference, WIREC, i Washington (1).

Det er Greenpeace og European Renewable Energy Council (EREC), der står bag hjemmesiden http://www.energyblueprint.info/, hvor alle, der er eller har været involveret i vedvarende energi-projekter verden over inviteres til at uploade information og udveksle detaljer om netop deres projekter (2). Hjemmesiden er for alle, der har lyst til at dele ud af deres erfaringer - både individer og virksomheder involveret i opsætning af vindmøller, solvarme og solceller eller udvikling af bølgeenergi. Målet er, at der via denne online-vidensdeling med tiden bliver udviklet en online-database bestående af konkrete og reelle løsninger på verdens klimakrise.

"Har du installeret solpaneler på taget, været med til at få koblet en vindmøllepark til forsyningsnettet, investeret i et CDM-projekt med vedvarende energi, så del ud af dine erfaringer ved at uploade detaljer om projektet på hjemmesiden og på den måde hjælp os med at informere og inspirere andre borgere og politikere verden over," siger Sven Teske, energi-ekspert, Greenpeace International.

Vedvarende energi vil kunne levere seks gang så meget energi, som der på nuværende tidspunkt bliver forbrugt globalt. Sidste år blev der investeret godt 5 mia. kr. i udbygning af ny, vedvarende energi, produktion af VE-teknologi, samt i VE-forskning&udvikling.

"Markedet for vedvarende energi boomer, og måske undrer du dig over, hvor meget el din lokale vindmøllepark producerer, eller hvor du kan finde eksempler på solcelle-projekter i Tyskland. De spørgsmål kan du nu søge svar på via den nye hjemmeside og på den måde tage et kig bag statistikkerne," siger Oliver Schäfer, direktør for energipolitik, EREC.

Greenpeaces "Energy Revolution" (3) viser, at det inden 2050 er muligt at dække halvdelen af verdens energibehov via vedvarende energi kombineret med energieffektivisering.

Rapporten "Future Investment" (4) viser desuden, hvordan en fremtid med sikker, vedvarende energi vil koste 10 gange mindre end en "business as usual" fremtid baseret på fossile brændsler. En omstilling vil med andre ord føre til besparelser på op mod 900 mia. kr.

Noter:

1.) International Renewable Energy Conference, WIREC, er en konference, der samler private virksomhedsledere, regeringsrepræsentanter og civile for at vurdere og diskutere fordele ved en mere omfattende og hurtig opgradering af den globale udvikling inden for vedvarende energiteknologier. WIREC 2008 er tredje, globale konference på ministerniveau om vedvarende energi

2.) Se den nye hjemmeside for vedvarende energi og best pratice her

3.) Læs Greenpeaces "Energy Revolution", globale og nordiske.

4.) Læs rapporten "Future Investment", juli 2007

Other contacts:

Sven Teske, energi-ekspert, Greenpeace International, +49 171 878 7552
Tarjei Haaland, klima- og energimedarbejder, Greenpeace Norden, +45 28 10 90 53
Oliver Schäfer, direktør for energipolitik, EREC, +32 496 65 2837
Christina Koll, pressemedarbejder, Greenpeace Norden, +45 28 10 90 21