Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Ødelæggelse af de danske farvande kan fortsætte uforstyrret

Pressemeddelelse - 14. januar, 2010
Miljøminister Troels Lund Poulsen fremlagde i dag de længe ventede planer for, hvordan han og de andre ministre har tænkt sig at beskytte de såkaldte Natura 2000-områder - og de dumper fuldstændig på hele havområdet.

En dykker fra Greenpeace opfordrer til at lave rigtige marinreservater nu. Greenpeace har selv placeret sten på havbunden som beskyttelse.

Selvom 12 procent af de danske have skal beskyttes med de nye forvaltningsplaner, fik de marine områder stort set ingen plads i regeringens fremlæggelse. Og det er der nok en grund til, for de fremlagte planer taler kun om virkemidler, der kan tages i brug. Ikke hvad der konkret må og skal gøres for at redde vores truede havområder.

"Det ser ikke ud til, at regeringen har forstået præcis, hvor udsat livet i havet er. Havmiljøet er under et enormt pres, og det går kun den forkerte vej. Ålen er ved at forsvinde fuldstændigt fra de danske farvande, torsken er kraftigt overfisket, og bevaringsværdige stenrev bliver skadet. Vi har længe vidst, at der var brug for at bruge alle redskaberne i værktøjskassen, hvis den ulykkelige udvikling i havene skulle vendes, men regeringen vil ikke bruge et eneste. Der er for eksempel brug for forbud mod fiskeri og forbud mod udvinding af sand og grus fra de områder," siger Hanne Lyng Winter, havbiolog i Greenpeace. "De områder, der er udpegede som 'beskyttede' - altså Natura 2000-områderne - skal fredes fuldstændigt."

Fødevareminister Eva Kjer Hansen langede voldsomt ud efter Greenpeace sidste sommer i forbindelse med en aktion i Kattegat, der med store sten beskyttede to Natura 2000-områder mod det ødelæggende bundtrawl. Ministeren har hele tiden henvist til, at der var beskyttelse på vej i form forvaltningsplanerne. Nu er de her, og de leverer overhovedet ikke beskyttelse af det sårbare miljø på havbunden.

"Det kan ikke være rigtigt, at det er Greenpeace, der skal sørge for at beskytte havbunden. Bundtrawl ødelægger de sandbanker, sten- og boblerev, som ikke bare er bevaringsværdige i sig selv ifølge EU's habitatdirektiv fra 1992, men også danner grundlag for en vigtig del af hele havets økosystem," siger Hanne Lyng Winter. "Med mindre der sker en gevaldig opstramning af forvaltningsplanerne, kommer Danmark ikke til at leve op til beskyttelsesforpligtelser. Det er komplet uacceptabelt."

Målet med Natura 2000-områderne er at stoppe tabet af den biologiske mangfoldighed, som den danske regering er forpligtet til af EU. Men det kan de ikke. De kan heller ikke redde fiskebestandene. Der er brug for større og mere sammenhængende områder, og de områder skal være helt fredede. Greenpeace arbejder for at få 40 % af havene omdannet til totalt fredede marine reservater.

Other contacts:

Hanne Lyng Winter, marinbiolog, Greenpeace, tlf. 28 10 90 59

Birgitte Lesanner, presseansvarlig, Greenpeace, 33 37 63 99