Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

En skillevej for hvalernes fremtid

Pressemeddelelse - 2. juli, 2012
Ved begyndelsen af Den Internationale Hvalfangstkommissions (IWC) 64. årlige møde i Panama City, sagde Greenpeace’ internationale havkampagnemedarbejder, John Frizell:

”Vi står lige nu ved en skillevej, når det gælder spørgsmålet om hvalernes fremtid og det internationale samarbejde, der skal beskytte dem: vi kan enten gå tilbage til tidligere århundreders unødvendige hvalfangst eller en fremtid med beskyttelse af hvalerne, der giver bestandene mulighed for at komme sig”.

”For at vi kan bevæge os mod en fremtid med beskyttelse og bevarelse af hvalerne, må landene bakke op om planen om at skabe et reservat ved Sydatlanten. Netop det forslag fik sidste år Japan til at forlade mødet og dermed sætte en stopper for det. Verdens hvaler har brug for nye reservater – proceduremæssige forsinkelser må ikke længere forhindre Den Internationale Hvalfangstkommission i at beskytte hvalerne”.

”Panama, der engang støttede hvalfangst, støtter i dag oprettelsen af nye reservater og er hjemsted for en voksende hvalturismeindustri. Panama er et godt eksempel på, hvad der er muligt. I år håber vi på en egentlig forandring for hvaler – ikke for hvalfangerlande. Først der kan både hvalbestande og Den Internationale Hvalfangstkommissions rygte begynde at komme sig”.

 

De vigtigste emner på årets møde:

Et reservat i Sydatlanten: Det foreslåede reservat i Sydatlanten ville beskytte hvalerne helt fra ækvator til hvalreservatet ved Antarktis. Hvaler i Sydatlanten ville kunne leve hele deres liv indenfor et reservat: fra deres antarktiske spisekammer til de varme områder, hvor de yngler og føder. Reservatet har stor støtte fra latinamerikanske nationer, men møder modstand fra Japan og landets støtter inklusive de caribiske østater og stillehavsøstaterne, hvis fiskeriindustri er bundet til Japan.

Et quorum: Ved mødet sidste år i Jersey førte Japan an, da 18 nationer forlod mødet og frarøvede mødet en mulighed for at tage en beslutning og at gennemføre en afstemning om det sydatlantiske reservat.

Hvalreservatet ved Antarktis: FN vil blive præsenteret for en resolution, der beder dem tage stilling til den kendsgerning, at der foregår massive uregulerede fangster af hvaler i hvalreservatet ved Antarktis. Disse gennemføres af Japan via et smuthul i Den Internationale Hvalfangstkommissions forskrifter, der tillader falsk ”videnskabelig” hvalfangst. Det ville være svært for Japan at ignorere, hvis FN er imod det.

Kvoter til oprindelig fangst: Den Internationale Hvalfangstkommission skal overveje spørgsmålet om kvoter til ’oprindelig fangst’, der er forbeholdt oprindelige samfund, hvis fangsttraditioner går hundrede endda tusinder år tilbage. Disse kvoter er til overvejelse hvert femte år og her i Panama. Greenpeace har aldrig lavet kampagner mod de kvoter – det er industrialiseret kommerciel hvalfangst, der har sendt hvalbestandene til tælling, ikke oprindelige fangersamfund.

 

Kontakt:

Hanne Lyng Winter, havbiolog, mobil 28109059