Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Greenpeace stoppede ulovligt fiskeri - dom afsiges onsdag

Pressemeddelelse - 23. april, 2012
Greenpeace var i dag for Østre Landsret i sagen om placering af GPS’er på fem fisketrawlere fra Gilleleje. Greenpeace fremlagde dokumenter i retten, der viser henvendelser til myndighederne fra frustrerede borgere, der i årevis har påpeget piratfiskeri med udgangspunkt fra Gilleleje Havn. Helsingør Byret frikendte 16. januar Greenpeace med henvisning til, at aktivisternes indtrængen på de fem fisketrawlere var berettiget, fordi aktivisternes arbejde rent faktisk var grundlag for retssager mod de fem fiskere. Østre Landsret afsiger sin dom på onsdag.

”Mange private mennesker, lystfiskere og erhvervsfiskere forsøgte uden held at få fiskerikontrollen til at stoppe det ulovlige fiskeri fra Gilleleje Havn. Aktivisterne afslørede det systematiske piratfiskeri i det lukkede område i Kattegat og alle fem fiskere er blevet retsforfulgt. Jeg er stolt af, at der ifølge både et rådgivende råd under EU Kommissionen og Fiskerikontrollen ikke længere fiskes i det lukkede område. Vi mener – præcis som Byretten i Helsingør – at vores aktion var berettiget, og vi derfor bør frikendes eller fritages for straf,” siger Mads Flarup Christensen, generalsekretær i Greenpeace.

Greenpeace placerede den første GPS-sender i marts 2010 og dokumenterede over sommeren fem piratfiskere på tur efter tur ind i Danmarks eneste totalfredet torskeområde. I alt afslørede Greenpeace 84 tilfælde af piratfiskeri. 10 sager mod fiskere fra Gilleleje er nu under behandling af domstolen, og Fiskerikontrollen har opprioriteret kontrollen med områder lukket for fiskeri.

”Det ulovlige fiskeri er stoppet, og det er jeg rigtigt glad for, da det jo var formålet med aktionen at beskytte den truede Kattegattorsk”, siger Hanne Lyng Winter, havbiolog i Greenpeace. ”Det beskyttede område i Kattegat er et godt skridt på vejen for den truede torsk, men skal torskebestanden imidlertid have en reel chance for at komme sig, og vi skal have et bæredygtigt fiskeri i fremtiden, så skal der altså mere til. Flere fredede områder og et stop af fiskeri med bundtrawl.”