Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Greenpeace åbner døren for whistleblowere i den arktiske olieindustri

Skriv en kommentar
Pressemeddelelse - 24. april, 2013
En ny whistleblower-hjemmeside skal give større åbenhed omkring risiciene ved olieudvinding i de skrøbelige arktiske miljøer.

Greenpeace lancerer i dag hjemmesiden arctictruth.org for at give olieselskabers ansatte samt underleverandører de bedst mulige forudsætninger for under udstrakt beskyttelse at lade offentligheden få indblik i de omfattende risici, der er forbundet med den intensiverede oliejagt i Arktis.

I forbindelse med lanceringen retter Greenpeace en direkte appel til ansatte med indsigt i selskabernes beredskab i tilfælde af ukontrollerede udslip, eventuelle overtrædelser af miljøbestemmelser og mangelfulde sikkerhedsforanstaltninger.

På vej hjem fra arbejde vil ansatte i Shells hovedkontorer i England og Holland i dag få uddelt flyers, hvor de bliver oplyst om de muligheder arctictruth.org giver for at bidrage til større åbenhed. Shell måtte tidligere på året opgive årets boringer efter en lang række alvorlige fejltagelser og sikkerhedsbrist, hvor blandt andet olieboreriggen Kulluk gik på grund i Alaska. 

”Et af verdens største olieselskaber er tydeligvis ikke i stand til at forhindre ulykker i et af de fjerneste og teknisk udfordrende boremiljøer, man kan forestille sig. Det udstiller i den grad vigtigheden af, at kritisable forhold kommer frem i lyset, for offentligheden har krav på at kende til de enorme risici, selskaberne hver eneste dag løber i deres jagt på olie. Det skal være så let som overhovedet muligt for en samvittighedsfuld medarbejder at viderebringe de foruroligende oplysninger, han måtte have mellem hænderne,” siger Jon Burgwald, arktisansvarlig for Greenpeace i Danmark.


Et nyligt eksempel, hvor der inden for Rigsfællesskabet med fordel kunne have være let og beskyttet mulighed for lække oplysninger til et whistleblower-site, var, da Selvstyret valgte at hemmeligholde Cairn Energys beredskabsplan for olieudslip under selskabets efterforskningsboringer ud for Grønland, indtil det offentlige pres blev for stort.

I en anden sag henvendte en laborant-ansat i Mærsk sig til Miljøstyrelsen, efter hun og hendes kolleger i længere tid havde følt sig presset til at fuske med målingerne af olieudslippet fra selskabets boreplatforme i Nordsøen. Sagen mødte stor kritik, da myndighederne advarede Mærsk om henvendelsen og senere med loven i ryggen gav selskabet aktindsigt i sagen og dermed afslørede laborantens identitet.

Fra i dag kan enhver, der måtte være underlagt et lignende pres fra sin arbejdsgiver i den arktiske oliejagt, bruge arctictruth.org og nyde Greenpeaces beskyttelse samt indsats for at væsentlige oplysninger og afsløringer vil forbedre miljøbeskyttelsen og sikkerheden, enten i direkte kontakt med myndighederne, igennem journalister eller ved bevisførelse i rapporter.

Kontakt:
Jon Burgwald, arktisansvarlig, Greenpeace, mob. 40 81 88 98.
Mads Fisker, pressemedarbejder, Greenpeace, mob. 30 24 03 34.

Om Greenpeace og whistleblowing:
Greenpeace har en lang historie med at dokumentere virksomheders konsekvente overtrædelser af miljølovgivning og modtager ofte materiale fra kilder inden for forurenende industrier.

Eksempelvis var det et tip fra en hvalfanger, der var medvirkende til at afsløre, hvordan Japan konsekvent driver kommerciel hvalfangst i forklædning som videnskab i hvalreservatet ved Antarktis. En sag, der nu skal afgøres ved Den Internationale Domstol.

Vi er med lanceringen af articrtruth.org yderst bevidste om, at udlevering af fortrolige oplysninger eller dokumenter kan være forbundet med stor risiko for den enkelte ansatte, der måtte overtræde klausuler i deres kontrakt for at bringe sandheden frem.  Vi opfordrer derfor til, at man i tvivlstilfælde kontakter os forud eller retter henvendelse til en advokat.

Tags