Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Ny grønlandsk regering sender vigtigt signal til olieindustrien

Pressemeddelelse - 28. marts, 2013
Greenpeace bifalder den umiddelbare kurs fra den nyvalgte grønlandske regering, der i sit netop fremlagte regeringsgrundlag annoncerer, at man vil være tilbageholdende med at uddele nye tilladelser til selskaber, som vil lede efter olie i det sårbare arktiske miljø.

Samtidig lyder det, at man vil sikre fuld åbenhed i forvaltningen, og ”at offshore-industriens sikkerhedsplaner om miljø samt sikkerhed generelt skal være offentligt tilgængelige”, når det gælder de allerede indgåede aftaler.

Greenpeace tilslutter sig de varslede tiltag, der bør betyde, at den igangværende proces med også at åbne Østgrønland for olieefterforskning skrinlægges.

”Regeringen mere end antyder, at man vil tage konsekvensen af de helt enorme risici, der er forbundet med jagten efter olie i Grønland, og at befolkningen på ingen måde kan være tjent med den lukkethed, der har gjort det umuligt at vide præcis, hvor store risici, politikerne og selskaberne løber på miljøets vegne," siger Jon Burgwald, Arktis-ansvarlig i Greenpeace i Danmark.

”Selv om der bestemt er grund til at anerkende og rose regeringens udmelding, er det samtidig også meget luftigt. Hele vestkysten er jo allerede plastret til med licenser, og dem er der ikke lagt op til at ændre på. Nu kan vi kun håbe, at regeringen også vil stille sig mere kritisk i forhold til olieselskaberne, når de ønsker at udnytte deres licenser til reelle prøveboringer.”

”Vi håber, at den grønlandske regering vil sætte handling bag sine positive udmeldinger om at træde på bremsen i den dybt uansvarlige oliejagt og sikre større krav og åbenhed. Nu bør næste naturlige skridt være, at selskaberne, der allerede har licenser, ikke får lov at bore og at Grønland i stedet ser andre veje for at opnå den udvikling, landet sukker så dybt efter.”

Læs regeringsgrundlaget her.

Kontakt:
Jon Burgwald, arktis-ansvarlig, Greenpeace, mob. 40 81 88 98. 
Mads Fisker, pressemedarbejder, Greenpeace, mob. 30 24 03 34.