Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Ny klimarapport: global opvarmning kan stadig bremses til to grader

Skriv en kommentar
Pressemeddelelse - 10. juni, 2013
Selvom indsatsen mod global opvarmning har været så godt som vingeskudt siden det fejlslagne klimatopmøde i København, er det stadig muligt at stoppe den gennemsnitlige opvarmning af kloden ved to grader. Det viser en opsigtsvækkende rapport, som Det Internationale Energiagentur (IEA) offentliggør i dag.

Rapporten Redrawing the Energy-Climate Map angiver fire nødvendige energipolitiske tiltag, der vil holde klimamålene i live uden at hæmme den økonomiske vækst.

”Rapporten er opmuntrende i den forstand, at den ganske konkret viser, at vores regeringer med tilgængelig, afprøvet teknologi kan bremse temperaturstigningerne, hvis de vil. Samtidig understreger den nødvendigheden af øjeblikkelig handling, så nu kan vi kun håbe på, at den opfordring vil blive modtaget med lige så stor alvor, som den er givet”, siger Tarjei Haaland, klima- og energiekspert hos Greenpeace.

Tiltagene, der kan stoppe væksten i den energirelaterede udledning, fra 2020, omfatter målrettet energieffektivisering inden for byggeri, industri og transport, begrænset udbygning af ineffektive kulkraftværker, halvering af den forventede metangas-udledning, som i høj grad sker ved udvinding af bl.a. skifergas og delvis udfasning af subsidier til fossile brændsler.

”Danmark arbejder ambitiøst med energieffektivisering og udfasningen af kulkraft, og her vil mange lande kunne finde inspiration. Omvendt viser regeringen herhjemme indtil videre en uforståelig opbakning til udvinding af skifergas, fortsat produktion af dansk nordsøolie og -gas og arktiske olieboringer, som står i klar modstrid med, at op mod 80 procent af de påviste reserver af fossile brændsler må og skal forblive i undergrunden”, siger Tarjei Haaland.

Ifølge rapporten vil den nuværende førte globale klima- og energipolitik med største sandsynlighed føre til temperaturstigninger på mellem 3,6-5,3 grader.

Det Internationale Energiagentur (IEA) er en mellemstatslig organisation, der fungerer som energitænketank i de 28 medlemslandes bestræbelser på at sikre "pålidelig samt økonomisk og miljømæssig bæredygtig energi". Danmark er medlem.

Kontakt:
Tarjei Haaland, klima- og energiekspert i Greenpeace: mob. 28 10 90 53
Mads Fisker, pressemedarbejder, Greenpeace, mob. 30 24 03 34