Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Fiskere, marinbiologer og miljøorganisationer i protestsejlads for at beskytte Øresund

Pressemeddelelse - 25. marts, 2014
Fiskere, forskere og miljøorganisationer er gået sammen for at stoppe ødelæggelsen af vigtige fiskebanker i Øresund. Det gør de efter, at Naturstyrelsen i flere omgange har givet firmaer lov til at suge tonsvis af sand og grus op fra vigtige fiskepladser og unikke naturperler i Øresund.

København, 25. marts 2014 -  Fredag den 28. marts sejler op imod 100 fartøjer, fiskere, turbåde, lystsejlere og lystfiskere til København for at få Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) til at gøre Øresund til Danmarks første marine nationalpark og stoppe de katastrofale sandsugninger i Øresund. Med i en af bådene er også Europaparlamentariker Margrethe Auken (SF).

”Sandsugning i Øresund er katastrofalt. Havbundens øverste lag suges helt væk, og der kan gå helt op til 20 år, før naturen er genoprettet. At denne naturødelæggelse foregår i en af Danmarks ypperste marine naturperler og på vigtige fiskepladser er helt utilstedeligt. For eksempel er et af Øresunds vigtigste fiskepladser blevet reduceret fra at ligge ca. 7,5 meter under overfladen til nu at ligge på mellem 12-13 meter under overfladen,” siger Jens P. Jeppesen, marinbiolog og akvariechef fra Øresundsakvariet.

Øresund er på grund af fraværet af bundslæbende trawlfiskeri et unikt naturområde, og her trives naturen og det skånsomme kystfiskeri med garn i balance. Trawlforbuddet er grunden til, at man i Øresund finder de sundeste og mest robuste bestande af de mest almindelige fiskearter som for eksempel torsk.

”Vi har i årevis været vidne til, at vores vigtigste fiskepladser er blevet smadret på grund af sandsugning. Uden vi er blevet hørt eller vores indsigelser er blevet taget i betragtning. Hvis det ikke stopper nu så forsvinder ikke bare fiskene, men også fiskerne fra Øresund,” siger Søren Jacobsen, fisker fra Hornbæk.

Oprettelsen af beskyttede områder gavner ikke bare fisk og natur, men også det fiskeri, som er afhængig af sunde fiskebestande. Det er den delvise beskyttelse af Øresund – med det nuværende trawlforbud – et levende eksempel på. Derfor bør Øresund gøres til Danmarks første beskyttede område.

”Øresund skal beskyttes langt bedre, end tilfældet er i dag. Det vidner de seneste måneder massive ødelæggelser af naturen på. Hvis Øresund fortsat skal være fuld af liv, må miljøminister Kirsten Brosbøl straks i gang med at gøre området til Danmarks første marine nationalpark”, siger Hanne Lyng Winter, havbiolog fra Greenpeace.

Gruppen kræver at:
- Øresund beskyttes som marin nationalpark
- At tilladelser til sandsugning på havet bygger på tilbundsgående biologiske undersøgelser og inddragelse af lokale interesser, fx fiskeriinteresser  
- Generelt bør sandsugning kun foregå på lokaliteter, der er så dynamiske, at påvirkningen er begrænset og regenerationstiden derfor er kort

Kravene støttes af: Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Greenpeace, Landsforeningen Levende Hav, Vedbæk fiskeriforening, Øresundsakvariet, Sjællands småbådsfiskerklub og WWF, Verdensnaturfonden.

Demonstrationen: kl. 11.30, fredag den 28. marts samles alle sejlende ved indsejlingen til Københavns havn. Herfra sejles til kajen ved Havnegade. Derfra går alle til Højbro Plads, hvor andre kan støde til kl. 13.00, hvor blandt andet Margrethe Auken (SF) vil holde tale.

Kontakt
Jesper Larsen, initiativtager til protesterne, forhenværende erhvervsfisker og repræsentant for småbåds- og lystfiskerne. Tlf.: 22 37 21 50
Jens Peder Jeppesen, marinebiolog og akvariechef for Øresundsakvariet. Tlf.: 28 75 19 70
Søren Jacobsen, erhvervsfisker, Hornbæk. Tlf.: 21 22 72 43
Max Christensen, erhvervsfisker, Formand Vedbæk fiskeriforening. Tlf.: 30 51 05 03
Hanne Lyng Winter, havbiolog Greenpeace, tlf.: 28 10 90 59
Henning Mørk Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening. Tlf.: 31 19 32 35
Mette Blæsbjerg, WWF, Verdensnaturfonden. Tlf.: 26 29 44 10
Knud Andersen, Landsforeningen Levende Hav. Tlf.: 86 38 64 18