Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

92-gruppens positionspapir Rio+20

Skriv en kommentar
Rapport/dokument - 19. juni, 2012
Synspunkter og positioner fra 92-gruppen i forbindelse med FN's konference om bæredygtig udvikling - Rio+20 topmødet i Rio de Janeiro, Brasilien - 13-22. juni 2012

Vi står overfor store udfordringer med at få skabt en fair og retfærdig udvikling for alle på kloden, der respekterer økosystemerne og planetens tålegrænser. Den nuværende udvikling nedslider og ødelægger naturgrundlaget og efterlader samtidig store dele af verdens befolkning i sult og fattigdom. I 2050 kan der være omkring 9 milliarder mennesker på kloden, der alle har ret til et ordentligt liv. De rige lande, bl.a. Danmark1, forbruger fortsat en alt for stor del af verdens ressour- cer, og samtidig vokser forbruget kraftigt for en stor del af verdens befolkning i vækstøkonomierne.

Det haster derfor alvorligt med at få ændret udviklingen i en mere bæredygtig retning. Rio+20 topmødet er det største møde i nyere tid om bæredygtig udvikling og verdens regeringsledere må her tage beslutninger og igangsætte initiativer, der fundamentalt er med til at ændre den ubæredyg- tige kurs verden er på i dag. Kun hvis det lykkes, vil topmødet være en succes.

92-gruppens positionspapir til Rio+20