Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Høringssvar - vurdering af VVM

Skriv en kommentar
Rapport/dokument - 26. juni, 2012
Greenpeace høringssvar vedrørende udkast til "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning"

Greenpeace giver sin fulde tilslutning til denne ændring af VVM-bekendtgørelsen, som vil betyde, at frakturering (”fracking”) i forbindelse med såvel efterforskning som udvinding af skifergas kræver en forudgående VVM-redegørelse. Uden denne ændring ville efterforsknings-frakturering kunne ske kun efter en kommunal VVM-screening.

Høringssvar om skiffergas