Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Høringsvar om Biobrændstoffer

Rapport/dokument - 7. november, 2012
Kommisionens forslag om ændring af VE-direktivet og brændstofskvalitetsdirektivet er dybt utilstrækkeligt i forhold til at håndtere de udfordringer, biobrændstoffer skaber for afskovning, CO2-udslip og fødevarekrise.

Høringsvaret er skrevet af de WWF, DOF, Økologisk Råd og Mellemfolkeligt Samvirke, Danmarks Naturfredningsforening, Verdens Skove og Greenpeace.

Høringssvar om Biobrændstof