Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Brev til Mette Gjerskov ang. ål

Skriv en kommentar
Rapport/dokument - 16. maj, 2012
Vedr.: Beskyttelse og bevarelse af den europæiske ål i Østersø-­‐oplandet og i danske farvande. Fra Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Greenpeace og WWF.

Skrevet på vegne af Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Greenpeace og WWF.

Ål_fødevareminister_maj 2012_FINAL