Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Høringssvar på ”Udkast til ny kemikalieindsats 2014-2017”

Fra Det Økologiske Råd og Greenpeace

Skriv en kommentar
Rapport/dokument - 19. december, 2013
Det Økologiske Råd (DØR) og Greenpeace er positive over for store dele af ”Kemikalieindsats 2014-2017 – på vej til en giftfri hverdag”. Dog er der også områder der bekymrer os.

Miljøministeriet siger i følgebrev til udkast til kemikalieindsats 2014-17, at den nye indsats bygger videre på regeringens handlingsplaner fra 2006-2009 og 2010-2013, men flere områder ser ud til at være nedprioriteret eller helt skåret væk i den nye plan.

Kemikalieindsats 2014-2017

Emner