Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Afslag på aktinsigt i cairns beredskabsplan

Rapport/dokument - 31. maj, 2011
Se det grønlandske Råstofdirektorats afslag på Greenpeace' ønske om at se beredskabsplan og andre centrale dokumenter i forbindelse med olieboringerne i Grønland.

Greenpeace har blandt andet få afslag på selve Cairn's response plan, eventuelle grønlandske vurderinger/ændringsforslag til denne og andre dokumenter, der relaterer sig til oprydningsarbejdet i forbindelse med et udslip.

Afslag på ansøgning om aktindsigt i Cairns beredskabsplaner