Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Battle of the Grids

Rapport/dokument - 18. januar, 2011
Europa er ved en politisk skillevej. Satsningen på vedvarende energi skal følges op af en satsning på opbygning af et intelligent energisystem i Europa.

Systemet kan sikre 68 pct. vedvarende energi i elproduktionen i 2030 og 100 pct. i 2050. Denne Greenpeace-rapport viser, som den første af sin slags, hvordan.

battle of the grids