Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Henvendelse til ombudsmand vedr. Royal Danish Seafood

Rapport/dokument - 15. april, 2011
Royal Danish Seafood, der er leverandør til COOP, skriver på deres hjemmeside, at deres åleopdræt fra dambrug er ’bæredygtigt’. Hverken opdræt eller salg af ål er imidlertid bæredygtigt, hvilket Greenpeace gentagende gange har informeret både COOP og Royal Danish Seafood omkring. Greenpeace beder derfor nu forbrugerombudsmanden om at gå ind i sagen.

Den europæiske ål var meget almindelig indtil for ca. 30 år siden. Siden er bestanden faldet drastisk på grund af overfiskeri i alle dens livsstadier, samt ødelæggelse af ålens forskellige levesteder. I dag er der kun omkring fem pct. tilbage af bestanden fra 1980.

Greenpeace henvendelse til ombudsmand vedr. Royal Danish Seafood