Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Klima på kredit

En kritisk gennemgang af Danmarks brug af CDM-mekanismen

Rapport/dokument - 31. maj, 2011
Den danske regering har i mange år fremhævet Danmark som foregangsland på klimaområdet, men som denne rapport viser, har regeringen ved omfattende brug af bl.a. CDM-systemet veget uden om i tilstrækkelig grad at reducere det hjemlige drivhusgasudslip.

Samtidig er de klimamæssige fordele ved mange af de dansk-støttede CDM-projekter i ulandene yderst tvivlsomme, og flere af projekterne har - som nærværende rapport viser - direkte negative klima-, miljø- og sociale konsekvenser. Der har hidtil ikke været megen fokus på de negative konsekvenser af Danmarks store brug af CDM-systemet. Denne rapport belyser derfor bagsiden af den danske regerings strategi med at nedbringe det danske drivhusgasudslip gennem CDM-projekter i udviklingslandene.

Rapporten er udarbejdet for 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling af konsulent Morten Andersen med bistand af en redaktionsgruppe bestående af:

John Nordbo og Hanne Jersild, WWF Verdensnaturfonden

Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd

Tarjei Haaland, Greenpeace

Troels Dam Christensen, 92-gruppen Maj 2011

Klima på kredit