Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Slutdepot skal placeres nær Risø

Dansk slutdepot for lavt- og mellemaktivt affald skal placeres nær Risø

Rapport/dokument - 28. juni, 2011
Tarjei Haaland, klima- og energimedarbejder i Greenpeace

Folketinget besluttede i 2003, at der skal etableres et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald. Og siden har en arbejdsgruppe under Indenrigs- og Sundheds-ministeriet udarbejdet et beslutningsgrundlag, som fastlægger de fundamentale sikkerhedsmæssige og miljømæssige principper for et sådant depot samt retningslinier for processen omkring etableringen.

Dansk slutdepot for lavt- og mellemaktivt affald skal placeres nær Risø