Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Fact sheet for atomreaktoren EPR i Finland

Rapport/dokument - 24. juni, 2008
De finske erfaringer med atomreaktoren EPR omfatter sikkerhedsproblemer, massive budgetoverskridelser og forsinkelser på flere år. Reaktoren i Olkiluto når således ikke at blive færdig til at bidrage til Finlands Kyoto-mål.

Download document

Num. pages: 3