Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Livet i havet

Seneste

 

Høringssvar til udkast til forvaltningsplaner for de marine Natura 2000-områder

Rapport/dokument | 6. april, 2011 kl. 17:43

Danmark er ifølge EUʼs habitatdirektiv fra 1992 forpligtet til at udpege en række naturområder, der er særligt bevaringsværdige. Efter de pågældende områder er blevet udpeget, er Danmark ifølge habitatdirektivet yderligere forpligtet til, at den...

Emergency Oceans Rescue Plan

Rapport/dokument | 4. oktober, 2010 kl. 9:34

Verdens have lider kraftigt under overfiskeri og anden industriel udnyttelse af havet. Greenpeace lægger i denne vejen for en redningsplan for havet, der både vil sikre den biologiske mangfoldighed, livet i havet og fisk til de kommende...

Danmarks natur 2010

Rapport/dokument | 19. maj, 2010 kl. 0:00

- om tabet af biologisk mangfoldighed

España: The Destructive Practices of Spain’s Fishing Armada

Rapport/dokument | 3. maj, 2010 kl. 11:39

Spanien er Europas største fiskerination, hvis flåde udgør næsten en fjerdedel af EU's samlede fiskerikapacitet og den flåde, der modtager mest støtte i EU. Nogle af flådens fartøjer fanger mere andre landes samlede fiskerflåder og spanske...

Den svenske miljøhøjesterets afgørelse

Rapport/dokument | 4. marts, 2010 kl. 0:00

Den øverste retslige instans indenfor svensk miljøret giver Greenpeace medhold i, at stenaktionen fra august 2009 var lovlig. Greenpeace placerede 203 store sten i to Natura 2000-områder i kattegat for at beskytte dem mod ødelæggende bundtrawl.

Seas for sale

Rapport/dokument | 10. februar, 2010 kl. 0:00

Scandinavian retailers response to need for seafood sustainabilty

31 - 36 af 121 resultater.