Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Klima og energi

Seneste

 

Høringssvar - vurdering af VVM

Rapport/dokument | 26. juni, 2012 kl. 10:49

Greenpeace høringssvar vedrørende udkast til "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning"

92-gruppens positionspapir Rio+20

Rapport/dokument | 19. juni, 2012 kl. 9:42

Synspunkter og positioner fra 92-gruppen i forbindelse med FN's konference om bæredygtig udvikling - Rio+20 topmødet i Rio de Janeiro, Brasilien - 13-22. juni 2012

Greenwash +20

Rapport/dokument | 14. juni, 2012 kl. 14:42

Se hvilke store koncerner, der står i vejen for en bæredygtig udvikling og bremser omstillingen til vedvarende energi.

How Clean is Your Cloud?

Rapport/dokument | 17. april, 2012 kl. 17:12

Hvor meget energy skal der bruges til den voksende online-verden? Hvor stor procentdel bidrager tech-industrien til udledning af drivhusgasser? Denne rapport kigger på de energivalg, som nogle af de største og mest ekspanderende IT-firmaer tager,...

Erklæring om 100% vedvarende energi

Rapport/dokument | 15. april, 2012 kl. 10:03

Over 300 europæiske virksomheder og organisationer har underskrevet en erklæring om vedvarende energi i EU.

Greenpeace kommentarer til indkaldelse af ideer til Avedøreværket

Rapport/dokument | 16. februar, 2012 kl. 13:00

Høringssvar sendt til Miljøstyrelsen i Roskilde. Start på en ny VVM-proces, fordi DONG Energi nu ansøger om at omstille Avedøre 1 fra kul til biomasse.

37 - 42 af 192 resultater.